fbpx
Evangelism
Evangelism | Reach out to Your Community | Group Bible Study

Work for Christ

5 Kleure Kinderevangelie

Ongeredde kinders het 'n ernstige probleem. Hulle gaan ook sterf agv hulle sondes. Hulle het die reg om die evangelie te hoor. Dis 'n kwessie van lewe en dood. Vanaf 4jr tot 14jr neem 85% van kinders vir Jesus aan.

Onthou om die kind se eie vertaling van die Bybel te gebruik (sodat hulle kan sien dat hulle eie Bybel sê wat jy vertel).

Kry die atmosfeer reg, stil en ernstig. Vra 'n paar vrae om hulle gemaklik te maak. Jy kan ook probeer vasstel of hulle gered is deur te vra: Wat het Jesus vir jou gedoen?

Moet nooit net aanneem 'n kind is gered nie!

Mar 10:13-14  En hulle het kindertjies na Hom gebring, dat Hy hulle kon aanraak; en die dissipels het die wat hulle gebring het, bestraf.  (14)  Maar toe Jesus dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.

Dit is belangrik om gebruik te maak van visuele hulpmiddels om deur die stappe te gaan.

Jy kan ‘n boek maak met die 5 kleure met elke bladsy ‘n kleur, blaai dan deur die boek soos wat jy deur die stappe gaan. Dit word die ‘Woordlose Boekie’ genoem. Jy kan ‘n grote maak as jy ‘n klas kinders het en ook ‘n kleintjie wat jy in jou Bybel kan hou vir een tot een evangelisasie. Dit is nie nodig om die Woordlose boekie te gebruik nie, jy kan ook die vorms uitdruk en uitknip om te wys vir die klas. Elke kind kan dan ook sy eie stelletjie kry wat hulle dan in volgorde vir jou kan pak of kan gebruik om dit vir jou terug te verduidelik. Gebruik jou verbeelding, hou dit interesant en interaktief.

Kyk na die praktiese hulpmiddels beskikbaar in on aanlyn winkel.

1. Goud - God en die hemel

 • God het alles gemaak (bv. Diere, plante ens.).
 • God het jou ook gemaak.
 • God is baie lief vir jou.
  Joh 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad ....
 • Hy het die perfekte plek vir jou in die hemel gemaak.

Maar: Daar is iets wat nooit in die hemel kan wees nie. Dit is sonde.

2. Donker hart

NB! Verduidelik dat dit nie swart is nie, maar donker soos duister.

Sonde is enigeiets wat God ongelukkig/ hartseer maak. Dit kan verkeerde dinge wees wat jy: doen, of sê, of dink, of dinge wat jy nie doen nie wat jy behoort te doen.

 • Bv. nie jou speelgoed bêre nie maar dit onder die bed ingooi.
 • Bv. vloek of jok of skinder.
 • Bv. dink hoe jy geld uit jou ma se beursie gaan steel.
 • Bv. nie vir iemand help wat seergekry het nie, maar net verby stap.
 • Ons elkeen (ek, en jy ook) is gebore met 'n wil om verkeerde dinge te wil doen (om jou eie wil te doen).
  Rom 3:23a  want almal het gesondig …
 • Sonde skei jou van God.
  Jes 59:2  maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.
  (Ongeregtighede = sonde).
 • Sonde keer jou om in die hemel te kan ingaan (na God se perfekte plek vir jou).
 • Jy kan jouself nie red nie – jy kan nie goed genoeg wees vir God nie.
  Efe 2:8-9  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  (9)  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
  Verduidelik Genade = God se goedheid, niks wat ons verdien nie; gawe = 'n geskenk, niks wat jy verdien nie.

Maar, God het 'n wonderlike plan gemaak sodat jou sonde kan vergewe word en jy eendag hemel toe kan gaan.

3. Rooi - Die kruis

 • Jesus Chirstus is die Seun van God.
  Hand 9:20  En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat Hy die Seun van God is.
 • Jesus het Sy bloed gegee sodat jou sonde vergewe kan word.
  Heb 9:22b  ... en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.
 • Hy het gewillig die straf gedra wat vir jou bedoel is.
 • Hy kon in jou plek aan die kruis sterf omdat Hy perfek/sondeloos is.
  2Kor 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
 • Hy het doodgegaan, maar Hy het weer opgestaan.
  1Kor 15:3b-4  ... dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte;  (4)  en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;
 • Hy is nou in die hemel by Sy Vader.

Omdat Jesus dit vir jou gedoen het, kan jou sonde vergewe word en jy kan gereed wees vir die hemel.

4. Skoon hart

NB! Verduidelik dat dit nie 'n wit hart is nie, maar 'n skoon hart.

 • God nooi jou uit om na Hom te kom.
  Op 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.
 • Erken aan God dat jy 'n sondaar is en graag wil wegdraai van jou sonde af.
 • Glo dat Jesus vir jou gesterf het, en dat Hy die enigste een is wat jou sonde kan wegneem.
  Hand 16:30-31  En hy het hulle na buite gebring en gesê: Menere, wat moet ek doen om gered te word?  (31)  Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.
 • Kies die Here Jesus, neem Hom aan en weet dat Hy jou die reg gee om dan 'n kind van God te word.
  Joh 1:12  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;

Moet nooit die kind forseer om 'n besluit te maak nie! Moet ook nie die kind probeer oortuig nie – dis die Heilige Gees se werk.

As die kind die Here Jesus wil aanneem as sy Verlosser, hersien weer wat jy hom geleer het by elke kleur, en vra vrae om te sien of hy verstaan, bv:

   Wat is sonde?

   Het jy sonde in jou lewe?

   Noem voorbeelde.

   Wat is die probleem van sonde?

   Hoe straf God sonde?

   Kan jy iets doen om jou sonde te laat weggaan?

   Wie is die Here Jesus?

   Hoekom het God Sy Seun na die wêreld gestuur?

   Vir wie het Jesus aan die kruis gesterf?

   Wat het Jesus vir jou aan die kruis gedoen?

   Wat het met Jesus gebeur na Hy gekruisig was en waar is Hy nou?

Die kind moet besef hy het 'n probleem, hy moet besef die probleem is sy sonde, en hy moet besef net Jesus kan hom daarmee help. Dan kan jy weer die kind vra: “Wil jy vir God sê dat jy glo die Here Jesus het gesterf vir die sondige dinge wat jy gedoen het?” 
As die kind “Ja” sê, laat die kind dan bid en dit vir God sê (erken, glo, kies):

 • Erken dat hy 'n sondaar is. Bely al die sondes waaraan hy kan dink wat hy al ooit in sy lewe gedoen het.
 • hy glo dat Jesus Christus die Seun van God is, wat gesterf het vir sy sondes, en wat sy sondes kan wegneem, en wat opgestaan het uit die dood en nou in die hemel is.
 • Kies die Here Jesus as Koning van jou lewe.

Nadat die kind gebid het, gee hom die versekering dat hy nou God se kind is:

 • Joh 1:12  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
 • Vra die kind of hy seker is dat dit nou so is. As hy nie seker is nie, gaan weer deur alles met hom.
 • Wanneer hy op die punt kom dat hy glo, sit die kind se naam dan in die vers (Joh 1:12) en lees dit weer.
 • Vra: “Wat sê die Bybel het God nou vir jou gedoen?” (My sondes vergewe en my Sy kind gemaak).
 • Hoe weet jy dit? (Die Bybel sê so).
 • Waar is Jesus nou?
 • Laat die kind dan 'n dankie-gebed bid.
 • Leer die kind van sondebelydenis: Bely onmiddelik as jy sonde gedoen het en vra God se vergifinis.
  1Joh 1:9  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

5. Groen - Geestelike groei

Ons moet groei soos die plante daar buite in die sonlig nadat ons gered geword het. Die maniere om te groei kan onthou word deur die 5 vingers van jou hand.

Jy moet die Here Jesus elke dag 'high-five':

 1. Duim - jy kan nie jou Bybel optel sonder jou duim nie: Lees jou Bybel.
 2. Wysvinger - jy steek jou hand op as jy wil praat: Bid.
 3. Middelvinger - die langste vinger so hy staan uit: Getuig (vertel van Jesus), staan uit vir Jesus.
 4. Ringvinger - trouring vinger – bly getrou aan Jesus: Bely jou sondes.
 5. Pinkie - Gaan kerk en Sondagskool toe.

As jy 1 vinger minder het, kan jy die Here Jesus nie so styf vashou nie. Al 5 vingers is baie belangrik.

Volg op

Gee die kind 'n traktaatjie, boekmerk, Bybel ens.

Kry die kind se adres en telefoonnommer en volg op so ver moontlik. Stap 'n pad met die kind. Dit moet jy doen saam met 'n senior persoon. Moenie die kind op jou eie kontak of sien nie (want dit kan moeilikheid veroorsaak).

Vertel die kind dat hy nou by almal (sy ouers, sy broers en susters, sy vriende, onderwysers ens) moet gaan getuig dat hy nou 'n kind van God is.

Bid vir die kind.

EvangeCube

Great Evangelical tool to help you communicate the Gospel.

Now available in South Africa
The EvangeCube by E3 Resources is a seven-picture cube that simply and clearly unfolds the gospel of Jesus Christ. The eCube Classic (7cm) is made for everyone! Parents, Kids, Pastors, Youth Leaders, Sunday School Teachers, Missionaries, Lay Leaders and more can share this creative, easy-to-use puzzle to bring the Gospel of Jesus Christ to life.

Assurance of Salvation

Assu</p>rance
Are you saved?

Assu

rance

KNOWING THAT YOUR SINS ARE FORGIVEN and that Jesus lives in your heart.
Read More
Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
Evangelism Explosion South Africa

Evangelism Explosion South Africa

EE SA is your partner in training believers to reach the world with the Gospel.

EE is recognized as a world leader in the training and equipping of believers to JOYFULLY SERVE and WITNESS TO OTHERS in the world today!

Together, let's Make Evangelism Happen!

www.ee3.org.za

Evangelism

Reach out to your community
Many people today say, "Why should I win souls?" "Isn't the preacher supposed to do that?" Yes! He is but so is every Christian.
Order Gospel Tracts

Experiencing God's Grace

This tract is available in PDF format.

Download here

Gospel Messages with Infographics

Here are three illustrations to easily share the gospel with anyone. Use the images as a visual reference as you present these short messages to groups or individuals.
The Invitation
The Invitation

Matthew 11:28

Jesus said: “Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.”

This invitation is extended to all mankind, the invitation is to ‘come to Jesus’.

Read more

The Wall
The Wall

Romans 3:23

In this verse, we see that all people have sinned, and that sin separates us from God. Here we will look at the wrong and the right way of destroying this wall of sin.

Read more

The Sheepfold
The Sheepfold

John 10

In John 10:1-16 Jesus uses the comparison of a shepherd and sheep, He is the Shepherd and we are the sheep.

Read more

Evangelie Boodskappe met Illustrasies

Hier is drie illustrasies om maklik die evangelie met enigeiemand te deel. Gebruik die prente as verwysing saam met die boodskappe om vir groepe of enkel persone aan te bied.
Die Uitnodiging
Die Uitnodiging

Mattheus 11:28

Jesus het gesê: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” Hierdie uitnodiging word gemaak vir die ganse mensdom, die uitnogiging is ‘kom na My toe’.

Lees Meer

Die Muur
Die Muur

Romeine 3:23

In hierdie vers sien ons dat alle mense gesondig het en dat sonde ons skei van God. Hier sal ons kyk na die verkeerde en die regte manier om die sondemuur af te breek.

Lees Meer

Die Skaapkraal
Die Skaapkraal

Johannes 10

In Johannes 10:1-16 gebruik Jesus die vergelyking van ‘n herder en skape, Hy is die Herder en ons die skape.

Lees Meer

5 Colour Child Evangelism

Present the Gospel to children

Use this short guide to present the Gospel to Children using 5 colours. This is also called the 'Wordless book'.

Go to guide

5 Kleure Kinderevangelie

Dra die Evangelie oor aan kinders

Gebruik die kort gids om die Evengelie oor te dra aan kinders met die gebruik van 5 kleure. Dit word ook die 'Woordlose boekie' genoem of die 'Kleure evangelie'.

Gaan na gids

Child Evangelism Fellowship

Child Evangelism Fellowship

Getting equipped

Do you feel called to minister to children?

Resources:

*Literature

*Good News Clubs

*Schools Ministries

*5-Day Clubs

*Ongoing Teacher Training

CEF Resources

Personal Work

Personal Work is reaching out to people one on one in stead of groups, building a relationship and over time leading them to salvation in Christ Jesus. But it does not end there, this newly saved person now needs to be guided and taught and that is where Discipleship comes in.
Qualifications for Soul Winning

by Dwight L. Moody

1. Shake off the vipers that are in the Church, formalism, pride, and self-importance, etc. 2. It is the only happy life to live for the salvation of souls. 3. We must be willing to do little things for Christ. 4. Must be of good courage. 5. Must be cheerful.

Read article

The Great Commission of Jesus Christ

by Prof. Johan Malan

The Godly mandate of the mission command embraces three different activities that must be carried out. The mission of the Christian church for the whole period between Christ’s first and second comings comprises of an assurance, three commands and a promise.

Read article

The Importance of Personal Soul Winning

by Dr. R. A. Torrey

"He first findeth his own brother Simon…. And he brought him to Jesus."–John 1:41,42. The one who brought his brother to Jesus was Andrew. We are not told that Andrew ever preached a sermon. If he did, the Holy Spirit did not think it worth putting on record. But this brother whom he brought to Jesus preached a sermon that led three thousand people to Jesus in one day.

Read article

Helps for new believers

Preparing Your Testimony

How To Give Your Testimony

Next to the Word of God and the power of the Holy Spirit, your personal testimony is probably one of the most powerful ways to witness to someone. Yet many Christians do not know how to go about giving one. They know they are saved, but perhaps do not know how to tell someone else about how becoming a Christian has changed their life.

I want to testify

I am a new Christian

What do I do now?

Eternal life is a gift received from God by faith. You cannot buy it, you cannot earn it, neither can you work to keep it. It is all by grace. "For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves; it is the gift of God; Not of works, lest any man should boast." Ephesians 2:8-9. However, there are certain things God expects from you now.

What must I do?

/The%20Christian's%20Checklist
Here are some questions to ask yourself when you need to make decisions about difficult issues. This is very useful for youth groups and guiding others.
/Om%20‘n%20getuie%20te%20wees
Ons sien die vrug wat by die bekering pas in ons hele lewenswandel - in ons optrede, gesindhede, woorde, dade, denkwyse, voorkoms ens… Die mense naaste aan ons kan die maklikste beoordeel of ons goeie of slegte vrugte dra.
/God%20werk%20in%20ons%20om%20deur%20ons%20te%20kan%20werk
Ons moet God toelaat om in ons te werk. Hierdie voorbeelde wys ons dat dit moontlik is. Ons moet bid dat die Here ons harte en gedagtes sal verander en om aan ons te skaaf. Dit berei ons voor vir die werk wat Hy vir elkeen in gedagte het – om siele te win.

Guidance for New Believers

These cards are made to give to new Christians and contain some helpful tips and advice. Printed on conveniently sized bookmarks to keep in your Bible and easily hand out.
How to Start Reading Your Bible
How to Start Reading Your Bible

Info Card - Bookmark

This card contains some helpful tips and advice on where to start reading their Bible and how to go about it. Especially when someone receives a Bible for the first time.

Buy now

Quiet Time
Quiet Time

Info Card - Bookmark

This card contains some helpful tips and questions to help young Christians make the most of their time with God. Especially when someone receives a Bible for the first time. Using these questions in your quiet time will be beneficial to anyone.

Buy now

Rev. Shadrak Maloka

/Testimony
mp3
Listen to this powerful testimony of salvation. Late rev. Maloka was an orphaned baby who seemed to have no hope of a future until he met Jesus as his Lord and Savior. He went on to becoming a great evangelist of his time in South Africa.
mp3
Luister na hierdie kragtige getuienis van redding. Wyle ds. Maloka was as baba verwerp en wees gelaat. Dit het vir die kind gelyk of daar geen hoop of toekoms vir hom sou wees nie totdat hy die Here Jesus ontmoet het. Hy het op die ou end 'n groot evangelis en prediker geword van sy tyd in Suid Afrika.

Getuienisse

Luister na hierdie prediker se getuienis van redding en heiligmaking.

/Prof.%20Johan%20Malan
mp3
Wyle Prof. Johan Malan, is skrywer van vele artikels en boeke. Hy het homself as 'n evangeliese Christen beskou wat die letterlike, grammaties-historiese vertolking van die Bybel voorstaan.

From Darkness to Light

by Prof. Johan Malan
The way of salvation plainly shown and explained from the Bible.
Read the article

Uit die Duisternis tot die Lig

deur Prof. Johan Malan
Die pad van redding word duidelik beskryf uit die Bybel in hierdie artikel.
Lees die artikel
The Most Important Question

by R. A. Torrey

That question is this, "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" Matthew 27:22 A right decision to that question hangs everything that is really worth having for time and for eternity for each one of us. Let us look at some of the things that we will get if we do the right thing with Jesus Christ.

Read article

Faith and Repentance

by Prof. Johan Malan

In the New Testament doctrine on salvation there is a mutual relationship between the concepts of “faith in Christ” and “repentance”. If we truly believe in Christ, repenting from our evil and selfish ways is inevitable. Faith in Jesus Christ as our Savior can only be expressed by turning away from the spiritual darkness of sin and taking refuge in Him who alone is able to forgive our sins and save our souls.

Read article

Hoe sien God ons?

Deur Ds. N A J van Rensburg

1 Petrus 4:12-19 Teksvers: vers 18 “En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?” Die Bybel hou daarvan om die waarheid by wyse van kontras te stel omdat dit so ‘n kragtige wyse is wat die waarheid diep in die hart laat vasslaan. Twee dinge word langs mekaar gestel: die waarheid en die leuen; heiligheid en sonde; die hemel en die hel. Dit is wat ons teksvers doen, die regverdige word teenoor die goddelose gestel.

Lees artikel

Stappe van redding uit die lewe van Saggeüs

deur Madelein Wolfaardt

Lukas 19:1-10 Hy was soekend, hy het besef dat hy iets kortkom ten spyte van al sy rykdom. Hy het moeite gedoen om Jesus te sien. Almal het hom geken en geweet wie hy was, as so 'n bekende ryk man moes dit hom gekos het om sy trots in sy sak te steek en homself te verneder – deur voor almal in die boom te klim. Hy het nie omgegee nie, hy móés Jesus sien!

Lees artikel

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet