fbpx
Evangelism
Evangelism | Reach out to Your Community | Group Bible Study

Work for Christ

Om doeltreffendE stiltetyd in ’n gejaagde lewe te hê.

Die volgende vrae word altyd gevra by jeugkampe, konferensie en in persoonlike afsprake:

  • Wat is stiltetyd?
  • Hoekom hou mense stilteyd?
  • Wat benodig ek vir stiltetyd?
  • Wanneer hou mens stiltetyd?

Ons gaan in hierdie studie die vrae beantwoord.

Kom ons kyk na die gebeurtenis wat afspeel in Exodus 16. Lees verse 4,7,10b,14,15. Dit is warm in die woestyn en dis ‘n plek wat glad nie eens lewe toon vir die blote oog, wat nog om kos te voorsien. Maar hier het God in gegryp en die kwartels en manna voorsien. In vers 15 sien ons dat Moses vir die volk sê dat dit die brood is wat die Here vir hulle gee. En Jesus is ons brood van die lewe.

Daarom lees ons ook dat vroeg in die more, wanneer die doulaag opgetrek het, die manna daar was.

n Definisie van stiltetyd is die volgende:

Stiltetyd is ‘n kragbron vir elke mens se geestelike lewe. Hierdeur word die geloofsband tussen jou en jou Verlosser versterk, jy kry antwoorde op kwelvrae en krag tot oorwinning oor die versoekings en aanslae van die sielevyand.

Dit is die tyd wat jy spandeer met God om Hom beter te leer ken.

Godsmanne in die Bybel het juis dit in gemeen gehad, dat hulle tyd gemaak het om alleen met God te verkeer.

Dink aan Moses, Josua en Dawid. Met Moses het God gespreek soos iemand met ‘n vriend. (Ex 33:11)

Dawid se siel het na God gedors. (Ps 63:2)

Selfs Jesus het tyd gemaak om met God die Vader te verkeer. (Mark 1:35)

Daar was ‘n vaste patroon wat Jesus gevolg het wanneer Hy stil geraak het en hierdie patroon kan nagevolg word:

Kies ‘n vaste tyd. Die beste tyd was en is in die oggend vroeg.

Kies ‘n vaste plek. Jesus het of die berg of die tuin verkies.

Volg ‘n vaste patroon van Bybellees. ‘n Baie belangrike les wat ek geleer het is om notas te maak en ‘n geestelike joernaal te hou vir elke dag.

Sluit af in gebed. Dank die Here en aanbid Hom vir Wie Hy is.

Charles Kingsley het geskryf: "Dit is nie die duisternis waarheen ek gaan nie, want God is lig. Dit is nie die eensaamheid nie, want Christus is by my, dit is nie ‘n onbekende land nie, want my opgestane Here is daar met my.”

Dit is die Here wat vir my wag in die binnekamer, Matt 6:6.

Ons moet besef dat God vir ons elke dag vars manna wil gee. Hoekom? Sodat ek elke dag ‘n nuwe en vars ontmoeting met die Here kan hê  (1 Kor 1:9)

Die mense het ‘n verwagting gehad om die manna elke oggend te ontvang en so moet my verwagting wees.

Ek wil die woord STILTETYD gebruik om die belangrikheid van stiltetyd uit te lig.

S- Stil word

Stil word beteken om jouself voor God in so posisie te plaas dat jy heeltemal van die wêreld afgesny is.

Psalm 62:6

Saul wou nie rustig word oor sy pa se esels nie en Sameul het hom tot stilstand gebring:

1Sam 9:27

Moenie bekommerd wees oor ander om jou nie, sit jou eers voor God om stil te word en te luister. Die bekende gedeelte van 2 Sam 5:24, vertel ons van die balsembosse. Dawid moes stil word om die gedruis van die voetstappe in die balsembosse te hoor. Word stil en konsentreer op God.

T- Tyd neem

Ek moet besef dat Jesus Sy beste vir my gegee het, daarom wil Hy die beste van jou tyd neem. Dis ‘n opoffering om niks minder as jou beste vir Jesus te gee. Dit is die enigste tyd wat jy gemeenskap met God kan hê. Mrk 1:35 / Luk 5:16

I- Intellegent met die Bybel omgaan

Die Bybel is die padkaart vir my lewe. In die Psalms word die woord (wat verwys na God se gebooie) 47 keer gebruik en 27 keer alleenlik in Psalm 119.

Ps 119:9 / Ps 119:11 / Ps 119:105

Die beste beskrywing vir God se woord is 2 Tim 3:16.

Maar ons vergeet so gou vers 17: sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk toegerus wees. As ek nie myself toerus nie kan ek nie staande bly teen die duiwel nie. Onthou dat die duiwel Skrif gebruik het om Jesus te versoek (Luk 4:1-13).

In die vroëe geskiedenis van Amerika, het meeste van die leiers die Woord van God as die hoogste outoriteit geag. Hier is ‘n paar aanhalings: Andrew Jackson: "Daardie boek, meneer, is die rots op wat ons republiek rus." George Washington: "...dit is onmoontlik om die wêreld regverdig te regeer sonder God en die Bybel." Charles Dicksen: "Die Nuwe Testament is die beste boek wat ooit geken of erken sal word in die wêreld." Horace Greeley: "...dit is onmoontlik om sielkundig of sosiaal ‘n Bybel-leser te verslaaf."  Pres. Woodrow Wilson: "Ek vra elke man en vrou in die gehoor dat ons vandag sal besef dat deel van die eindbestemming van Amerika lê in die daaglikse noukeurige studie van die Boek (Bybel)."

Om die Bybel te lees en die “instruksies” te volg sal jou instaat stel om Christus te vind as jou algenoegsame Verlosser. Verder sal gereelde studie van die woord, jou vrese verminder, jou aptyt verlaag vir leuens, verneukery, diefstal, immoraliteit en enige sonde. Jy sal die ware vrede, vreugde, blydskap en liefde in jou lewe ervaar.

L- Leer ‘n teks

Mens sal nogal baat vind deur die memorisering van ‘n teks wat vir jou baie beteken het. Jy sal verbaas wees hoe daardie teks by jou sal opkom in tye van nood of wanneer jy met ‘n ander persoon praat. In vervolgde lande memoriseer hulle elke bladsy van die Bybel wat hulle in die hande kan kry. (2 Tim 4:9 / 2 Tim 2:11 & 15)

T- Teken aan

Kry vir jou ‘n joernaal of notaboek waarin jy alles wat die Here vir jou uitwys in die Skrif neerskryf. (Deut 6:6-8)

E- Eerlik met jouself

Dit is ontsaglik belangrik om nie net eerlik te wees met God nie, maar ook om eerlik met jouself te wees. As die Here vir jou iets wys in jou lewe wat nie so hoort nie, dat jy sal erken en dit reg maak. (PS 32:8 / Job 23:10)

T- Toenadering tot God

Jak 4:8 / Heb 4:16

Y- Ysbreek fase

Dit is die punt wat jy bereik in jou stiltetyd wat jy bewus is van God se teenwoordigheid en die Here toelaat om met jou te praat. Ons is so geneig om die Here dood te praat dat ons nie toelaat dat Hy met ons praat nie. Lees die Woord noukeurig deur om sodoende die Heilige Gees kans te gee om in jou hart te werk.

D- Deeglike Gebed

Sluit af met Gebed.  Jak 5:16b

EvangeCube

Great Evangelical tool to help you communicate the Gospel.

Now available in South Africa
The EvangeCube by E3 Resources is a seven-picture cube that simply and clearly unfolds the gospel of Jesus Christ. The eCube Classic (7cm) is made for everyone! Parents, Kids, Pastors, Youth Leaders, Sunday School Teachers, Missionaries, Lay Leaders and more can share this creative, easy-to-use puzzle to bring the Gospel of Jesus Christ to life.

Assurance of Salvation

Assu</p>rance
Are you saved?

Assu

rance

KNOWING THAT YOUR SINS ARE FORGIVEN and that Jesus lives in your heart.
Read More
Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
Evangelism Explosion South Africa

Evangelism Explosion South Africa

EE SA is your partner in training believers to reach the world with the Gospel.

EE is recognized as a world leader in the training and equipping of believers to JOYFULLY SERVE and WITNESS TO OTHERS in the world today!

Together, let's Make Evangelism Happen!

www.ee3.org.za

Evangelism

Reach out to your community
Many people today say, "Why should I win souls?" "Isn't the preacher supposed to do that?" Yes! He is but so is every Christian.
Order Gospel Tracts

Experiencing God's Grace

This tract is available in PDF format.

Download here

5 Colour Child Evangelism

Present the Gospel to children

Use this short guide to present the Gospel to Children using 5 colours. This is also called the 'Wordless book'.

Go to guide

5 Kleure Kinderevangelie

Dra die Evangelie oor aan kinders

Gebruik die kort gids om die Evengelie oor te dra aan kinders met die gebruik van 5 kleure. Dit word ook die 'Woordlose boekie' genoem of die 'Kleure evangelie'.

Gaan na gids

Child Evangelism Fellowship

Child Evangelism Fellowship

Getting equipped

Do you feel called to minister to children?

Resources:

*Literature

*Good News Clubs

*Schools Ministries

*5-Day Clubs

*Ongoing Teacher Training

CEF Resources

Personal Work

Personal Work is reaching out to people one on one in stead of groups, building a relationship and over time leading them to salvation in Christ Jesus. But it does not end there, this newly saved person now needs to be guided and taught and that is where Discipleship comes in.
Qualifications for Soul Winning

by Dwight L. Moody

1. Shake off the vipers that are in the Church, formalism, pride, and self-importance, etc. 2. It is the only happy life to live for the salvation of souls. 3. We must be willing to do little things for Christ. 4. Must be of good courage. 5. Must be cheerful.

Read article

The Great Commission of Jesus Christ

by Prof. Johan Malan

The Godly mandate of the mission command embraces three different activities that must be carried out. The mission of the Christian church for the whole period between Christ’s first and second comings comprises of an assurance, three commands and a promise.

Read article

The Importance of Personal Soul Winning

by Dr. R. A. Torrey

"He first findeth his own brother Simon…. And he brought him to Jesus."–John 1:41,42. The one who brought his brother to Jesus was Andrew. We are not told that Andrew ever preached a sermon. If he did, the Holy Spirit did not think it worth putting on record. But this brother whom he brought to Jesus preached a sermon that led three thousand people to Jesus in one day.

Read article

Gospel Messages with Infographics

Here are three downloadable infographics to easily share the gospel with anyone. Use the images as a visual reference as you present these short messages to groups or individuals.
The Invitation
The Invitation

Matthew 11:28

Jesus said: “Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.”

This invitation is extended to all mankind, the invitation is to ‘come to Jesus’.

Read more

The Wall
The Wall

Romans 3:23

In this verse, we see that all people have sinned, and that sin separates us from God. Here we will look at the wrong and the right way of destroying this wall of sin.

Read more

The Sheepfold
The Sheepfold

John 10

In John 10:1-16 Jesus uses the comparison of a shepherd and sheep, He is the Shepherd and we are the sheep.

Read more

Evangelie Boodskappe met Illustrasies

Hier is drie aflaaibare illustrasies om maklik die evangelie met enigeiemand te deel. Gebruik die prente as verwysing saam met die boodskappe om vir groepe of enkel persone aan te bied.
Die Uitnodiging
Die Uitnodiging

Mattheus 11:28

Jesus het gesê: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” Hierdie uitnodiging word gemaak vir die ganse mensdom, die uitnogiging is ‘kom na My toe’.

Lees Meer

Die Muur
Die Muur

Romeine 3:23

In hierdie vers sien ons dat alle mense gesondig het en dat sonde ons skei van God. Hier sal ons kyk na die verkeerde en die regte manier om die sondemuur af te breek.

Lees Meer

Die Skaapkraal
Die Skaapkraal

Johannes 10

In Johannes 10:1-16 gebruik Jesus die vergelyking van ‘n herder en skape, Hy is die Herder en ons die skape.

Lees Meer

Helps for new believers

Preparing Your Testimony

How To Give Your Testimony

Next to the Word of God and the power of the Holy Spirit, your personal testimony is probably one of the most powerful ways to witness to someone. Yet many Christians do not know how to go about giving one. They know they are saved, but perhaps do not know how to tell someone else about how becoming a Christian has changed their life.

I want to testify

I am a new Christian

What do I do now?

Eternal life is a gift received from God by faith. You cannot buy it, you cannot earn it, neither can you work to keep it. It is all by grace. "For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves; it is the gift of God; Not of works, lest any man should boast." Ephesians 2:8-9. However, there are certain things God expects from you now.

What must I do?

/The%20Christian's%20Checklist
Here are some questions to ask yourself when you need to make decisions about difficult issues. This is very useful for youth groups and guiding others.
/Om%20‘n%20getuie%20te%20wees
Ons sien die vrug wat by die bekering pas in ons hele lewenswandel - in ons optrede, gesindhede, woorde, dade, denkwyse, voorkoms ens… Die mense naaste aan ons kan die maklikste beoordeel of ons goeie of slegte vrugte dra.
/God%20werk%20in%20ons%20om%20deur%20ons%20te%20kan%20werk
Ons moet God toelaat om in ons te werk. Hierdie voorbeelde wys ons dat dit moontlik is. Ons moet bid dat die Here ons harte en gedagtes sal verander en om aan ons te skaaf. Dit berei ons voor vir die werk wat Hy vir elkeen in gedagte het – om siele te win.

Rev. Shadrak Maloka

/Testimony
mp3
Listen to this powerful testimony of salvation. Late rev. Maloka was an orphaned baby who seemed to have no hope of a future until he met Jesus as his Lord and Savior. He went on to becoming a great evangelist of his time in South Africa.
mp3
Luister na hierdie kragtige getuienis van redding. Wyle ds. Maloka was as baba verwerp en wees gelaat. Dit het vir die kind gelyk of daar geen hoop of toekoms vir hom sou wees nie totdat hy die Here Jesus ontmoet het. Hy het op die ou end 'n groot evangelis en prediker geword van sy tyd in Suid Afrika.

Getuienisse

Luister na hierdie predikers se getuienisse van redding en heiligmaking.

/Ds.%20Hannes%20Delport
mp3
Ds. Hannes Delport, seun van wyle ds. L Delport, is huidiglik predekant van die Vrye Baptiste Kerk Welkom in die Vrystaat.
/Prof.%20Johan%20Malan
mp3
Wyle Prof. Johan Malan, is skrywer van vele artikels en boeke. Hy het homself as 'n evangeliese Christen beskou wat die letterlike, grammaties-historiese vertolking van die Bybel voorstaan.

From Darkness to Light

by Prof. Johan Malan
The way of salvation plainly shown and explained from the Bible.
Read the article

Uit die Duisternis tot die Lig

deur Prof. Johan Malan
Die pad van redding word duidelik beskryf uit die Bybel in hierdie artikel.
Lees die artikel
The Most Important Question

by R. A. Torrey

That question is this, "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" Matthew 27:22 A right decision to that question hangs everything that is really worth having for time and for eternity for each one of us. Let us look at some of the things that we will get if we do the right thing with Jesus Christ.

Read article

Faith and Repentance

by Prof. Johan Malan

In the New Testament doctrine on salvation there is a mutual relationship between the concepts of “faith in Christ” and “repentance”. If we truly believe in Christ, repenting from our evil and selfish ways is inevitable. Faith in Jesus Christ as our Savior can only be expressed by turning away from the spiritual darkness of sin and taking refuge in Him who alone is able to forgive our sins and save our souls.

Read article

Hoe sien God ons?

Deur Ds. N A J van Rensburg

1 Petrus 4:12-19 Teksvers: vers 18 “En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?” Die Bybel hou daarvan om die waarheid by wyse van kontras te stel omdat dit so ‘n kragtige wyse is wat die waarheid diep in die hart laat vasslaan. Twee dinge word langs mekaar gestel: die waarheid en die leuen; heiligheid en sonde; die hemel en die hel. Dit is wat ons teksvers doen, die regverdige word teenoor die goddelose gestel.

Lees artikel

Stappe van redding uit die lewe van Saggeüs

deur Madelein Wolfaardt

Lukas 19:1-10 Hy was soekend, hy het besef dat hy iets kortkom ten spyte van al sy rykdom. Hy het moeite gedoen om Jesus te sien. Almal het hom geken en geweet wie hy was, as so 'n bekende ryk man moes dit hom gekos het om sy trots in sy sak te steek en homself te verneder – deur voor almal in die boom te klim. Hy het nie omgegee nie, hy móés Jesus sien!

Lees artikel

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet