Bible Study
Bible Studies | Study Guides | Group or Individual study |

Make disciples!

The Good, the Bad and the Ugly Relationships

pdf icon

Tiener Bybelstudie Reeks

Hierdie reeks studies hoef nie in volgorde bestudeer te word nie, dit volg nie op mekaar nie buiten vir die studies wat ‘n deel 1 en 2 het. Soek al die teksverse in jou Bybel op. Dis belangrik om die teksverse te lees om te sien wat in die Bybel staan aangaandie die onderwerp. Dit sal jou ook help om jou Bybel beter te leerken.

Wat sê die Bybel van; om met ander mense oor die weg te kom...?

There's no way around it, ons moet met ander mense meng of ‘interact’. Dit begin by ons ouers, dan ons ‘siblings’, skool vriende/ klasmaats, onderwysers ens ens ens...

“Our lives are made up of relationships, and relationships are what help make our lives enjoyable and meaningful.”

Maar verhoudings wat stukkend/uitmekaar val of opgebreek het, maak ons lewens baie baie sleg -miserable- die eenvoudige waarheid is dit; dat ons verhoudings werk die beste wanneer ons oor die weg kom met mekaar!!

“Can two walk together, unless they are agreed?” (Amos 3:3).

Wat het ons dan nodig om met ander oor die weg te kan kom?

Spreuke 17v14 “Die begin van onenigheid is soos water wat jy laat deurbreek; daarom, laat die twis vaar voordat dit losbreek.”

→ Om ‘n vredemaker te wees, is ‘n noodsaaklikheid as jy met ander oor die weg wil kom.

Wat bedoel ek dan daarby?

→ Wanneer my woorde en aksies vredevol is, is ek op die regte spoor om met ander mense goed oor die weg te kan kom. God self het gesê dat ons twis moet vermy, want wanneer twis inkom in ‘n verhouding, probleme sal invloei!!

Wat het ons dan nog nodig om met ander oor die weg te kan kom?

Filippense 2v3-4 ”Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na ‘n ander s’n.”

→ Nederigheid is baie belangrik in verhoudings om met ander mense oor die weg te kan kom.                             
→ Wanneer ons op ander en hulle behoeftes foukus, en nie net op onsself nie, sal goeie verhoudings volg. Die Bybel sê ons moet uitkyk vir mekaar....

Wat bou ‘n goeie verhouding?

Spreuke 16v24 ”Vriendelike woorde is soos ‘n heuningkoek: soet vir die siel en ‘n genesing vir die gebeente.”

→ Ons woorde en ons aksies moet van vriendelikheid en opbouing spreek –uplifting / encouraging.
→ Mense moet bly wees en opgewonde wees om ons te sien aangestap kom, nie bly om ons te sien wegstap nie...die Bybel sê dat opbouende woorde en aksies sal jou help om oor die weg te kom met ander.

Wat breek ‘n verhouding dan af?

Lees: Jakobus 3v6-10
Spreuke 16v28 ”’n Man van valse streke saai tweedrag, en ‘n kwaadstoker skei vriende van mekaar.”

→ Ons woorde kan ander mense opbou of ons woorde kan ander mense afbreek.
→ Om te skinder is verseker ‘n manier om ‘n verhouding af te breek en te versleg.

Hoe kom ‘n mens met iemand oor die weg wat jou sleg behandel?

Romeine 12v17-21 ”Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor alle mense....”

→ Groot waarheid - hoe ons mense hanteer hang nie af van hoe hulle ons hanteer nie!!!!     
→ God wil hê dat ons aan alle mense vriendelikheid moet betoon en in alles regverdig moet wees.

Romeine 12v21 ”Laat jou nie deur kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.”

Hoe hanteer jy iemand, maak nie saak wat jy doen, wat net wil twis en stry?

1 Timotheus 6v3-6  “...nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is, onttrek jou aan sulke mense.”

→ Daar is tye wanneer ons sulke mense moet vermy en hulle manier van dinge doen.

Wat sal gebeur met hulle wat streef daarna om met ander in vriendelikheid en vrede te probeer saamleef?

    Mattheus 5v9 ”Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.”

→ Die woord van God sê; dat hulle wat omgee oor ander en na ander se belange omsien en in vrede met ander saam lewe sal die koninkryk van God beerwe.
Lees: lukas 6v45

Toepassing

• God wil hê dat ons in goeie verhoudings met ander mense sal verkeer. Jy kan vandag begin en ‘n verskil maak aan jou verhoudings!!
• Gee bietjie aandag aan hoe jy ander mense hanteer, wees vriendelik, bedagsaam in jou woorde en in jou aksies teenoor ander, nie net jou vriende nie!!
• Leer ander mense ken, stel belang in wie hulle is en waarvan hulle hou, want hoe meer jy van hulle begin weet, hoe meer verstaan jy hulle en hoe makliker is dit om oor die weg met hulle te kan kom.
• Stel ‘n doelwit vir jouself, om meer vriendelik te wees teenoor hulle met wie jy in kontak kom.
• Vermy om agter iemand se rug van hulle te praat en deel van die skinder groep te wees, gebruik liewer woorde wat opbouend sal wees en nie woorde wat iemand sal afbreek nie.
• Wys ander dat jy werlik omgee en besorg is oor hulle, jy sal vinnig agterkom hoe meer oop jy is vir veradering in jou eie uitkyk, hoe meer sal mense na jou oopmaak en jou anders begin behandel.
• Jy het God se woord wat jou rigting kan gee in goeie gesonde verhoudings, gebruik dit!

 

Tiener Bybelstudie Reeks:

Het jy ‘n Nuwe Lewe

Hoekom is Bekering nodig?

Krisisse - How to handle the ‘curve balls’ in Life...?!?

‘n Ware Verhouding met God

Secret Ingredient van Verhoudings

The Bible for Dummies Deel 1

The Bible for Dummies Deel 2

The Bible for Dummies Deel 3

Test Your Love Relationship

Wie is God...?

 

Hierdie studies is saamgestel deur Just Africa Mission NPC
Kopiereg: Voel vry om hierdie studie af te laai en te gebruik of te versprei mits daar niks aan verander word nie en erkenning gegee word aan www.jam.org.za.

Pleasure and Profit in Bible Study

Pleasure and Profit in Bible Study

by Dwight Lyman Moody

We cannot overestimate the importance of a thorough familiarity with the Bible. I try to lose no opportunity of urging people by every means in my power to the constant study of this wonderful Book. If through the pages that follow, I can reach still others and rouse them to read their Bibles, not at random but with a plan and purpose, I shall be indeed thankful.

Go to this Bible study guide

Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans.
Joshua

An Old Testament Type of Jesus

Joshua played an important role in Israel after they had been delivered from Egypt, thereby preparing him for his future role as leader when they crossed the Jordan to take possession of the Promised Land. His conquests in Canaan rendered proof that he was a special instrument in the hand of the Lord. Joshua was an Old Testament type of Jesus, who was sent by the Father to accomplish a much greater purpose, i.e. to deliver people all over the world from the bondage of sin.

Go to study

Josua

’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus

Josua het ’n belangrike rol in Israel se geskiedenis gespeel nadat hulle uit Egipte bevry is, en dit het hom voorberei om as leier op te tree toe hulle deur die Jordaan getrek het om die Beloofde Land in besit te neem. Sy oorwinningstogte in Kanaän het van hom ’n beson­dere instrument in die hand van die Here gemaak. Josua was ’n Ou-Testamentiese tipe van Jesus wat deur die Vader gestuur is vir ’n veel groter doel, naamlik om mense oral in die wêreld uit die slawerny van sonde te bevry.

Gaan na studie

Die Bybel in Geheel

Die Bybel in Geheel

Hierdie is 'n kort oorsig om vir jou 'n duideliker prentjie te skets voordat jy in diepte met Bybelstudie begin. Hierdie Bybel in Geheel studie, is 'n studie van die hele Bybel. Dit neem jou deur elke boek van die Bybel om vir jou 'n kort oorsig te gee oor elke boek, deur wie dit geskryf was en waarom dit geskryf was en lig ook dan belangrike dele uit en som die boek in kort op. Met hierdie notas saam sal verdere studies van die Bybel baie meer vir jou sin maak en help om sekere konsepte beter te verstaan.
Die Bybel in Geheel

Kort Oorsig

Die waarde van die Bybel / Om die Bybel te verstaan / Bybelse Uitdrukkings.

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 1

Die Ou Testament

Die Ou Testament kan in 3 Dele opgedeel word: Deel 1 – Geskiedenis – Genesis tot Ester Deel 2 – Wysheid & Digkuns – Job tot Hooglied Deel 3 – Profesieë – Jesaja tot Maleagi

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 2

Die Nuwe Testament

Die Evangelies is seker die mees bekendste deel van die Bybel. Baie mense ken dele van die Evangelies maar min mense verstaan die omvang en doel van hierdie vier boeke.

Lees meer

Studies Concerning the subject of Holiness

Holiness is a characteristic that is often talked about but hardly understood as to how it can be obtained. Too often holiness is considered an attribute of God that is not attainable to man. Holiness is considered something impossible.
1. Personal Holiness

2. The Holiness of God

3. Putting Sin to Death, Pursuing Holiness

4. Trained in Godliness

5. True Humility

6. Contentment

7. Self-Control

Open Studies

13 Studies in Christelike Heiligheid

13 Studies in Christelike Heiligheid

Hierdie 13 Wesleyaanse lesings oor heiligmaking is opgestel om weekliks oor ‘n tydperk van drie maande aangebied te word.

Sien Studies

Eerste Beginsels van die Christelike Lewe

Bybelstudie Reeks

Hierdie kursus is uitgewerk vir enigeen wat die Here Jesus aangeneem het as sy persoonlike Saligmaker. Dit is ook vir diè wat andere wil help om te groei in die geestelike lewe. Die doel van die leerplan is om u gebalanseerd te maak in die Christelike lewe. Dit beklemtoon dat u geestelike ondervinding prakties moet uitwerk in u daaglikse lewe.

Hierdie studies is ideaal vir sondagskool of ander groep studies.

Lees meer

'n Studie oor Heiligmaking

Die leer oor heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná bekering help alle Christene om tot geestelike volwassenheid op te groei.

Hier is 12 studies wat in diepte kyk na hierdie onderwerp. Die studies is ook as klank studies beskikbaar.
Inhoud
1. Die Behoefte aan Heiligmaking
2. Die Stryd Teen Vleeslikheid
3. Die Eise van Dissipelskap
4. Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking
5. Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking
6. Vervulling met die Heilige Gees
7. Volkome Heiligmaking
8. Die Wil van God
9. Gawes en Vrug van die Gees
10. Bedieninge van die Heilige Gees
11. Die pelgrimsreis van God se Volk
12. Heiligmaking en die Wederkoms

Gaan na studie

Discipling New Believers
English & Afrikaans FREE printable studies.

8 Week study program

This can be used as a weekly study for new believers. These studies will help with assurance of salvation and will grow their Bible knowledge. These are the very basics of the Christian faith and will ensure a firm foundation. Give this to a young believer and go through all the answers with the person each week. Make sure they memorized the scriptures each week. Use the study's questions to lead conversations on subjects that the person do not yet understand.

/Study%201
WHAT HAPPENED TO ME?
/Study%203
TO LEARN MORE ABOUT GOD
/Study%204
IN CONVERSATION WITH GOD
/Study%206
WITNESSING FOR GOD
/Study%207
FILLED WITH THE SPIRIT OF GOD
/Study%208
TO BE ONE IN CHRIST
/Study%201%20to%208
All 8 studies in one
/Answer%20sheet
Study 1 ot 8

8 Weke studie program

Gebruik die kort studies om weekliks deur te gaan met 'n nuwe Christen. Dit sal hulle sekerheid gee en hulle Bybel kennis verbreed sodat hulle op 'n vaste fondasie kan bou. Gee dit weekliks vir die persoon en gaan dit dan saam met hulle deur elke week nadat hulle dit ingevul het. Toets hul teks memorisering Gebruik die vrae in die studies as leiding tot nodige gesprekke daar waar die persoon dalk dinge nie verstaan nie.

/Studie%201
WAT HET MET MY GEBEUR?
/Studie%202
‘N WANDELING MET GOD
/Studie%203
OM VAN GOD TE LEER
/Studie%204
IN GESPREK MET GOD
/Studie%206
OM VIR GOD TE GETUIG
/Studie%207
GEVUL MET GOD SE GEES
/Studie%208
OM EEN TE WEES IN CHRISTUS
/Studie%201%20tot%208
Al 8 studies in een
/Antwoordblad
Studie 1 ot 8
Precept Ministries International

Precept Ministries International

PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA SERVES THE CHURCH BY HELPING TO ESTABLISH PEOPLE IN GOD'S WORD, USING INDUCTIVE BIBLE STUDY.

The ministry’s goal is to equip and encourage people to live as exemplary followers of Jesus Christ, studying the Bible inductively, viewing the world Biblically, making disciples intentionally and serving the church faithfully in the power of the Holy Spirit.

Through workshops, conferences and Bible classes the ministry provides training in Inductive Bible Study skills, which includes leading dynamic small group discussions. Inductive Bible study materials are available in nearly 70 languages. Hundreds of thousands of men, women, teens and children in close to 150 countries discover Truth for themselves using the Inductive Bible Study Method through the work of Precept Ministries.

www.precept.org.za

Precept Ministries - Lightning Studies

FREE downloadable Lightning Study topics offer a “print friendly” option for you to have a practical example of how Inductive Bible Study works during your personal devotion times or even with your small group.

Learn more

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.