Bible Study
Bible Studies | Study Guides | Group or Individual study |

Make disciples!

Krisisse - How to handle the ‘curve balls’ in Life...?!?

Tiener Bybelstudie Reeks

Hierdie reeks studies hoef nie in volgorde bestudeer te word nie, dit volg nie op mekaar nie buiten vir die studies wat ‘n deel 1 en 2 het. Soek al die teksverse in jou Bybel op. Dis belangrik om die teksverse te lees om te sien wat in die Bybel staan aangaandie die onderwerp. Dit sal jou ook help om jou Bybel beter te leerken.

Definition of "crisis" = a calamity or event which disrupts a person's sense of well- being and lifestyle. It is generally short term and requires immediate action in order to restore balance and control in the person's life.

 • The results of crisis are: anxiety, bewilderment, confusion, desperation, anger, helplessness and even apathy.
 • Daar is toename in afhanklikheid op ander, ‘n gevoel van dringendheid en ‘n afname in besluitneming en doeltreffendheid in alledaagse pligte, die normale roetines van die verlede is nou te veel om te hanteer.

Psalm 56v3 “My vyande (krisisse) vertrap my die hele dag, want mense vertrap my; hy wat my beveg, verdruk my die hele dag.”

Onthou: Elke enkele Krisis wat oor jou lewe kom; Bring jou voor ‘n keuse te staan:

 • Gaan jy in histerie verval ( Panic )
 • Gaan jy raas/skree/baklei
 • Gaan jy God verwyt & beskuldig
 • Gaan jy die krisis op jou eie manier wil probeer oplos & ‘n gemors maak daarvan
 • Gaan jy die krisis onderdruk & maak of dit nooit gebeur het nie

Wat maak jy met die Krisisse wat oor jou pad kom...?

 • In Groep verband deel bietjie met mekaar. (kringleiers kan deel uit persoonlike ondervinding)

Hoe is ons ‘behaviour’ gewoonlik in ‘n krisis?

 • Word jy deur vrees gedryf
 • Word jy deur kommer gedryf
 • Word jy deur angs gedryf
 • Of word jy deur jou ego gedryf om te dink ‘EK’ kan my eie krisisse hanteer, in my eie krag.
 • Baie kere word ons gedryf deur moegheid en moedeloosheid, jy weet mos hoe jou emosies met jou weghardloop wanneer jy fisies moeg is.

Desperaatheid / Hulpeloos / Stres / Oor Emosioneel / Hewige druk

Hoe moet ons ‘behaviour’ dan wees in tye van krisis?

 • Fokus jou aandag op God en nie op jou probleem nie.
  Onthou: Jesus Christus is ALTYD groter as jou probleem.
 • Remind jouself van die ‘past’ victories wat God jou gegee het en van Sy getrouheid in die verlede.
 • Kyk na die Feite van jou probleem ipv om dit te ‘deny’ en maak of dit nie daar is nie.

Josua 1v9 “Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees of verskrik nie; want die Here jou God is met jou, oral waar jy heengaan.”

Hoe behoort ons ons krisisse te hanteer?

 • Gaan na die Here toe en bespreek die saak met Jesus.

      1Petrus 5v7 “ Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.”

 • God wil hê, dat jy in stilte by Hom gaan sit en Hom van jou krisis sal vertel.
 • God bring helderheid van verstand en sal vir jou helderheid gee oor jou krisis.
 • God bring perspektief op die krisis en dan kom die ware feite na vore.
 • God stel belang in jou en in elkeen van jou probleme.

Verdere strategie om krisisse te hanteer

 • Stel ‘n plan van aksie op oor hoe jy te werk sal gaan om deur hierdie situasie te kom.
 • Werk volgens jou plan van aksie met selfdissipline en determinasie.
 • Belangrik: Bly afhanklik van die Here, bly in gebed en soek die Here vir Sy Leiding en wysheid.
 • Geloof en werke gaan hand aan hand, sonder geloof in die Een wat groter as jou probleme is, sal al jou ‘efforts’ fataal wees.

     Jou vermoë om krisisse te hanteer is direk verwant aan die hoeveelheid kennis wat jy van God en Sy geskiedenis met Sy kinders het.

 • Op grond van die kennis wat jy van God het en op grond van jou vorige ondervindings met God maak jy nou `n bewuste keuse: om aan Hom te bly vashou omdat jy weet dat Hy `n groter plan met hierdie situasie het.
 • Geloof is `n wilsbesluit, gegrond op kennis en vorige ondervinding, om op God en sy plan met my te vertrou eerder as om emosioneel ‘in the moment’ te reageer.

“Jou Geloof moet jou Omstandighede beïnvloed,

nie jou omstandighede jou geloof nie.”

Onthou: “A crisis can capture anyone's attention. But the response to a crisis can vary greatly from person to person.”

 • Sommige mense word verbitterd en hard/koud en ongenaakbaar.
 • Ander mense verduur in stilte die krisis tydperk maar leer niks daaruit nie.
 • ‘n Klein groepie mense vind dat hulle lewens verdiep en versterk het en die ondervinding hulle nader aan die Here gebring het.

 

Tiener Bybelstudie Reeks:

Het jy ‘n Nuwe Lewe

Hoekom is Bekering nodig?

‘n Ware Verhouding met God

Secret Ingredient van Verhoudings

The Bible for Dummies Deel 1

The Bible for Dummies Deel 2

The Bible for Dummies Deel 3

The Good, the Bad and the Ugly Relationships

Test Your Love Relationship

Wie is God...?

 

Hierdie studies is saamgestel deur Just Africa Mission NPC
Kopiereg: Voel vry om hierdie studie af te laai en te gebruik of te versprei mits daar niks aan verander word nie en erkenning gegee word aan www.jam.org.za.

Pleasure and Profit in Bible Study

Pleasure and Profit in Bible Study

by Dwight Lyman Moody

We cannot overestimate the importance of a thorough familiarity with the Bible. I try to lose no opportunity of urging people by every means in my power to the constant study of this wonderful Book. If through the pages that follow, I can reach still others and rouse them to read their Bibles, not at random but with a plan and purpose, I shall be indeed thankful.

Go to this Bible study guide

Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans.
Joshua

An Old Testament Type of Jesus

Joshua played an important role in Israel after they had been delivered from Egypt, thereby preparing him for his future role as leader when they crossed the Jordan to take possession of the Promised Land. His conquests in Canaan rendered proof that he was a special instrument in the hand of the Lord. Joshua was an Old Testament type of Jesus, who was sent by the Father to accomplish a much greater purpose, i.e. to deliver people all over the world from the bondage of sin.

Go to study

Josua

’n Ou-Testamentiese Tipe van Jesus

Josua het ’n belangrike rol in Israel se geskiedenis gespeel nadat hulle uit Egipte bevry is, en dit het hom voorberei om as leier op te tree toe hulle deur die Jordaan getrek het om die Beloofde Land in besit te neem. Sy oorwinningstogte in Kanaän het van hom ’n beson­dere instrument in die hand van die Here gemaak. Josua was ’n Ou-Testamentiese tipe van Jesus wat deur die Vader gestuur is vir ’n veel groter doel, naamlik om mense oral in die wêreld uit die slawerny van sonde te bevry.

Gaan na studie

Die Bybel in Geheel

Die Bybel in Geheel

Hierdie is 'n kort oorsig om vir jou 'n duideliker prentjie te skets voordat jy in diepte met Bybelstudie begin. Hierdie Bybel in Geheel studie, is 'n studie van die hele Bybel. Dit neem jou deur elke boek van die Bybel om vir jou 'n kort oorsig te gee oor elke boek, deur wie dit geskryf was en waarom dit geskryf was en lig ook dan belangrike dele uit en som die boek in kort op. Met hierdie notas saam sal verdere studies van die Bybel baie meer vir jou sin maak en help om sekere konsepte beter te verstaan.
Die Bybel in Geheel

Kort Oorsig

Die waarde van die Bybel / Om die Bybel te verstaan / Bybelse Uitdrukkings.

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 1

Die Ou Testament

Die Ou Testament kan in 3 Dele opgedeel word: Deel 1 – Geskiedenis – Genesis tot Ester Deel 2 – Wysheid & Digkuns – Job tot Hooglied Deel 3 – Profesieë – Jesaja tot Maleagi

Lees meer

Die Bybel in Geheel - DEEL 2

Die Nuwe Testament

Die Evangelies is seker die mees bekendste deel van die Bybel. Baie mense ken dele van die Evangelies maar min mense verstaan die omvang en doel van hierdie vier boeke.

Lees meer

Studies Concerning the subject of Holiness

Holiness is a characteristic that is often talked about but hardly understood as to how it can be obtained. Too often holiness is considered an attribute of God that is not attainable to man. Holiness is considered something impossible.
1. Personal Holiness

2. The Holiness of God

3. Putting Sin to Death, Pursuing Holiness

4. Trained in Godliness

5. True Humility

6. Contentment

7. Self-Control

Open Studies

13 Studies in Christelike Heiligheid

13 Studies in Christelike Heiligheid

Hierdie 13 Wesleyaanse lesings oor heiligmaking is opgestel om weekliks oor ‘n tydperk van drie maande aangebied te word.

Sien Studies

Eerste Beginsels van die Christelike Lewe

Bybelstudie Reeks

Hierdie kursus is uitgewerk vir enigeen wat die Here Jesus aangeneem het as sy persoonlike Saligmaker. Dit is ook vir diè wat andere wil help om te groei in die geestelike lewe. Die doel van die leerplan is om u gebalanseerd te maak in die Christelike lewe. Dit beklemtoon dat u geestelike ondervinding prakties moet uitwerk in u daaglikse lewe.

Hierdie studies is ideaal vir sondagskool of ander groep studies.

Lees meer

'n Studie oor Heiligmaking

Die leer oor heiligmaking as 'n tweede genadewerk ná bekering help alle Christene om tot geestelike volwassenheid op te groei.

Hier is 12 studies wat in diepte kyk na hierdie onderwerp. Die studies is ook as klank studies beskikbaar.
Inhoud
1. Die Behoefte aan Heiligmaking
2. Die Stryd Teen Vleeslikheid
3. Die Eise van Dissipelskap
4. Oorwinning Oor die Vlees: Die Stap van Heiligmaking
5. Oorwinning Oor Swakhede: Die Proses van Heiligmaking
6. Vervulling met die Heilige Gees
7. Volkome Heiligmaking
8. Die Wil van God
9. Gawes en Vrug van die Gees
10. Bedieninge van die Heilige Gees
11. Die pelgrimsreis van God se Volk
12. Heiligmaking en die Wederkoms

Gaan na studie

Discipling New Believers
English & Afrikaans FREE printable studies.

8 Week study program

This can be used as a weekly study for new believers. These studies will help with assurance of salvation and will grow their Bible knowledge. These are the very basics of the Christian faith and will ensure a firm foundation. Give this to a young believer and go through all the answers with the person each week. Make sure they memorized the scriptures each week. Use the study's questions to lead conversations on subjects that the person do not yet understand.

/Study%201
WHAT HAPPENED TO ME?
/Study%203
TO LEARN MORE ABOUT GOD
/Study%204
IN CONVERSATION WITH GOD
/Study%206
WITNESSING FOR GOD
/Study%207
FILLED WITH THE SPIRIT OF GOD
/Study%208
TO BE ONE IN CHRIST
/Study%201%20to%208
All 8 studies in one
/Answer%20sheet
Study 1 ot 8

8 Weke studie program

Gebruik die kort studies om weekliks deur te gaan met 'n nuwe Christen. Dit sal hulle sekerheid gee en hulle Bybel kennis verbreed sodat hulle op 'n vaste fondasie kan bou. Gee dit weekliks vir die persoon en gaan dit dan saam met hulle deur elke week nadat hulle dit ingevul het. Toets hul teks memorisering Gebruik die vrae in die studies as leiding tot nodige gesprekke daar waar die persoon dalk dinge nie verstaan nie.

/Studie%201
WAT HET MET MY GEBEUR?
/Studie%202
‘N WANDELING MET GOD
/Studie%203
OM VAN GOD TE LEER
/Studie%204
IN GESPREK MET GOD
/Studie%206
OM VIR GOD TE GETUIG
/Studie%207
GEVUL MET GOD SE GEES
/Studie%208
OM EEN TE WEES IN CHRISTUS
/Studie%201%20tot%208
Al 8 studies in een
/Antwoordblad
Studie 1 ot 8
Precept Ministries International

Precept Ministries International

PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA SERVES THE CHURCH BY HELPING TO ESTABLISH PEOPLE IN GOD'S WORD, USING INDUCTIVE BIBLE STUDY.

The ministry’s goal is to equip and encourage people to live as exemplary followers of Jesus Christ, studying the Bible inductively, viewing the world Biblically, making disciples intentionally and serving the church faithfully in the power of the Holy Spirit.

Through workshops, conferences and Bible classes the ministry provides training in Inductive Bible Study skills, which includes leading dynamic small group discussions. Inductive Bible study materials are available in nearly 70 languages. Hundreds of thousands of men, women, teens and children in close to 150 countries discover Truth for themselves using the Inductive Bible Study Method through the work of Precept Ministries.

www.precept.org.za

Precept Ministries - Lightning Studies

FREE downloadable Lightning Study topics offer a “print friendly” option for you to have a practical example of how Inductive Bible Study works during your personal devotion times or even with your small group.

Learn more

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.