fbpx
Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Die Bybelboek - Bybelstudiemetode

Daar is verskillende metodes wat vir Bybelstudie gebruik kan word. Die metode wat aanbeveel word is ‘n metode wat al deur baie mense met groot vrug gebruik is. Ons noem dit die Bybelboek – Bybelstudiemetode. Volgens hierdie metode word die hele Bybel, Bybelboek vir Bybelboek, sinvol en sistematies bestudeer.

Kies Die Regte Boek

Die regte boek moet gekies word. Indien jy in die begin ‘n te moeilike boek kies, bestaan die gevaar dat jy kan moed verloor en vroeg tou opgooi. Die volgende kan jou help met die kies van ‘n boek

 • Kies ‘n kort boek. ‘n Boek met hoogstens 6 tot 8 hoofstukke.
 • Kies ‘n makliker boek bv. 1 Johannes of een van die korter briewe van Paulus. Vermy eers moeiliker boeke soos Openbaring, Hebreërs of Romeine.
 • Kies ‘n boek in die Nuwe Testament.
 • Dit word aanbeveel dat jy jou Bybelstudie met 1 Johannes sal begin.

Gebed

Begin altyd jou Bybelstudie met gebed. Vra die Here dat Hy sy Woord vir jou sal oopsluit sodat jy die groot, uitstaande waarhede en ook die klein, verborge edelgesteentes kan raaksien. (Ps. 119:18)

Pen en Papier

Hou ‘n skryfding byderhand om aantekeninge te maak.

Kennismaking met die Boek

Voordat ons kan kom by die bestudering van die fyner detail van ‘n Bybelboek is dit nodig dat ons ‘n geheelbeeld van die boek sal hê.

Lees die boek herhaaldelik deur

Dit is baie belangrik dat jy vertroud sal wees met die inhoud van die boek. Probeer die boek soveel keer as moontlik deurlees. Daar is mense wat meen dat jy die boek ten minste 15 keer moet deurlees. Dit sal goed wees indien jy die boek ook een of twee keer in ‘n Bybel in ‘n ander taal wat jy magtig is, kan deurlees.

Maak ‘n kort opsomming van die boek

Jy is nou gereed om ‘n kort opsomming van die boek te maak. Skryf die volgende in jou opsomming neer:

 1. Wat is die hooftema / sentrale boodskap van die boek?
 2. Watter is die belangrikste onderwerpe wat behandel word?
 3. Watter is vir jou die belangrikste teks of tekse in die boek?
 4. Wat het jou die meeste getref in die boek?

Bestudering van hoofstukke en verse in die boek

Nadat jy ‘n geheelbeeld van die boek gekry het, is jy gereed om ‘n intensiewe ontleding van elke hoofstuk te doen.

 1. Lees die hoofstuk ‘n paar keer stadig en met aandag deur. Nadat jy die hoofstuk ‘n paar keer deurgelees het, maak die Bybel toe en vra jouself die vraag: “Waaroor het die gelese gedeelte ge-handel?” Lees die hoofstuk nou weer ‘n keer deur. Verkieslik in ‘n Bybel wat in ‘n ander taal geskryf is.

 2. Beantwoord nou die volgende vrae op jou aantekeninge papier of in jou notaboekie. Van die vrae sal nie elke keer beantwoord kan word nie.

  a.
  Waaroor handel die hoofstuk? Wat is die hooftema in die hoofstuk?
  b. Watter persone tree op in die hoofstuk? Byvoorbeeld: Wie is aan die woord? Aan wie word geskryf?
  c. Wat is die sleutelteks?
  d. Wat leer die hoofstuk my van Jesus Christus?
  e. Op watter sondes in my lewe wys die hoofstuk my?
  f. Wat belowe God my in hierdie hoofstuk?
  g. Watter opdragte / voorskrifte ten opsigte van my lewe word in hierdie hoofstuk gegee?
  h. Watter sake word in hierdie hoofstuk genoem waaroor en waarvoor ek kan bid?

 3. Lees die aantekeninge wat jy gemaak het ‘n paar keer aandagtig deur.

 4. Memoriseer die sleutelteks / sleuteltekse in die gelese hoofstuk.
  Dit kan op die volgende manier gedoen word:
  Maak vir jou kaartjies waarop jy die Bybelteks neerskryf. Op die een kant van die kaartjie skryf jy die teks-onderwerp en die teks-verwysing en op die ander kant, die woorde van die betrokke teks. Hierdie kaartjies kan jy by jou hou en wanneer daar ‘n geleentheid is, kan jy die kaartjies uithaal en die Bybeltekse leer.

 5. Gehoorsaam die bevele, opdragte, voorskrifte ensovoorts in elke hoofstuk wat jy lees. Jy moet nie net hoor wat God in die Bybel te sê het nie, jy moet dit ook doen en so lewe. (Jak. 1:22 “En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.)

In die begin gaan Bybelstudie nie so maklik wees nie. Hou egter moed. Dit sal algaande makliker word.

Bybelstudieprogram

Hier is ‘n volgorde van Bybelboeke waaroor Bybelstudie gedoen kan word. Daar word begin met ‘n paar makliker boeke totdat jy meer vertroud is met Bybelstudie. Dit word aanbeveel dat jy in die volgorde sal bly.
(Volg eers die eerste kolom en dan die tweede een.)

 

Naam van Bybelboek

Aantal Hoofst.

Naam van Bybelboek

Aantal Hoofst.

1 Johannes

5

1 Korinthiërs

16

Efesiërs

6

Jesaja

66

Galasiërs

6

Lukas

24

Filippense

4

Numeri

36

Markus

16

Amos

9

Johannes

21

Miga

7

Genesis

50

Handelinge

28

Prediker

12

Josua

24

Kolossense

4

Jeremia

52

Psalms

150

2 Korinthiërs

13

Hosia

14

Deuteronomium

34

1 Samuel

31

Hooglied

8

1 Thessalonicense

5

Klaagliedere

5

Rut

4

Titus

3

2 Samuel

24

Filemon

1

2 Thessalonicense

3

Rigters

21

1 Konings

22

Esegiël

48

2 Konings

25

1 Petrus

5

Job

42

Nahum

3

Jakobus

5

Habakuk

3

Exodus

40

Esra

10

Romeine

16

Hebreërs

13

Spreuke

31

Nehemia

13

Daniël

12

2 Johannes

1

1 Timotheüs

6

3 Johannes

1

Levitikus

27

Judas

1

Joël

3

Ester

10

Obadja

1

Sefanja

3

Jona

4

Haggai

2

Mattheüs

28

Openbaring

22

1 Kronieke

29

Sagaria

14

2 Timotheüs

4

Maleagi

4

2 Kronieke

36

2 Petrus

3

 

 

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website