Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Jehova se Getuies

Japie Grobler

Laas maand het ons kortliks stil gestaan by die vernietigingswerk wat deur kultes veroorsaak word,  Nou het die tyd aangebreek om meer spesifiek na individuele kultes te kyk.  Die eerste een wat kortlikS bespreek gaan word is die Wagtoring Organisasie, beter bekend as die Jehova se Getuies.  Ek verkies om hulle eie spelling te gebruik as die bekende Jehovasgetuies soos die HAT dit vir ons gee.

1. Ontstaan en Geskiedenis:

Charles Taze Russell, ’n suksesvolle jong sakeman, sluit sy besigheid en gee in 1879 die eerste 6 000 uitgawes van Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence, voorloper van die bekende Die Wagtoring, uit.  Hy kom onder die invloed van die Adventiste en is oortuig dat Jesus sigbaar in 1844 sou kom.  Die datum breek aan en met groot teleurstelling onder die Adventiste breek die wederkoms nie aan nie.  Hulle verklaar later dat hierdie ’n onsigbare wederkoms was.  Russell verwerp die bestaan van die hel omdat ’n liefdevolle God nie so ’n plek sou skep nie.  Hy glo dat die piramides God se boodskap en profesie aan die wêreld bevat en gaan kruip in die groot piramide van Egipte rond, meet die gange op en bepaal hiervolgens ’n nuwe datum vir die wederkoms.  Dit word 1874 en sou sigbaar wees.  Later word dit na 1914 gewysig en die sigbare wederkoms word die onsigbare troonsbestyging van Jesus as Koning.  Om hierdie gewysigde sienings, wat direk van God ontvang was te ondersteun, word hul eie geskiedenisboeke selfs gewysig.  Dit laat mens onwillekeurig aan George Orville se 1984 dink waar hy skryf:  “…the frightening thing was that if the Party could thrust its hand into the past and say of this or that event, it never happened—that, surely was more frightening than mere torture and death?…if all records told the same tale—then the lie passed into history and became truth.  Who controls the past,” ran the Party slogan, “controls the future: who controls the present controls the past.”  And yet the past, though of its nature alterable, never had been altered.  Whatever was true now was true from everlasting to everlasting.” (pp.25-26)  Die jaar 1914 bly hoogs belangrik in Wagtoring teologie.  Dit word die geslag wat die rampe en ellende van Wêreldoorlog I sou sien en dus ook nie sou uitsterf voor die groot slag van Armageddon nie.  Hierdie geslag word aan die einde van 1995 subtiel vervang met die bose geslag wat weier om die prediking van die Jehova se Getuies te aanvaar.  Waarom?  Omdat hulle agter gekom het dat hulle soos in die verlede (1874, 1914, 1925, 1975—jare waarin die wêreld vernietig sou word) met nog ’n vals profesie opgesaal sou sit.

Presidente wat na Russell gevolg het is JF (“Judge”) Rutherford, Nathan H. Knorr, Fred W. Franz en tans Milton Henschel.

2. Die Wagtoring het ’n Hemelse Redakteur!

Niemand minder as Jehova God is die Redakteur van hierdie tydskrif nie—so getuig vorige presidente Knorr en Franz onder eed in ’n hofsaak.  Dit sê vir ons baie duidelik dat net soos die Bybel homself nie kan weerspreek nie, is dit ook die geval met Die Wagtoring (WT) tydskrif!  Wat sê die rekord?  WT, Jan 1, 1989, p.12: “The apostle Paul, was spearheading the Christian missionary activity.  He was also laying a foundation for a work that would be completed in our 20th century.”  Hulle nuutste profesie vir die einde van die wêreld!  Maar?  Die herdrukte uitgawe wat in ’n bundel gebind word verklaar op p.12:  “The apostle Paul….for a work that would be completed in OUR DAY.”  Is dit nie oneerlik van Jehova God nie?  So kan talle voorbeelde aangehaal word.

3. Wat word van ’n volgeling verwag?

Wanneer iemand ’n Jehova se Getuie word, word absolute lojaliteit en baie ure se harde werk verwag.  Kinders word verbied om aan die meeste buitemuurse aktiwiteite op skool deel te neem.  Verjaardae, Kersfees, Paasfees en vele ander word by die venster uitgegooi.  Jy sal jou kind laat sterf eerder as hom/haar ’n bloedoortapping te laat kry.  Die belangrike word nou 1.) Die inneem van kennis, 2.) Gehoorsaamheid aan God se wette, 3.) Assosieer met God se enigste kanaal, Sy organisasie–die Wagtoring Organisasie en, 4.) Wees getrou in die verkondiging van die evangelie van die Koninkryk van God wat sy beslag in 1914 gekry het. (WT, Feb 15, 1983, pp.12-13)  Die WT van Mei 1, 1981 verklaar baie pertinent op  p.17 dat die Jehova se Getuies ’n ander evangelie (die van 1914) as Christendom bring!

4. Verwerp nog meer!

Nie alleen gaan jy nou ’n vals evangelie glo en verkondig nie, maar dit word baie belangrik dat God se Persoonlike Naam Jehova moet wees—’n naam wat die Vrymesselaars verklaar God se geheime naam is en later eers in ’n sekere graad aan Vrymesselaars geopenbaar word!  Dit is nie al nie!  Jesus word Michael, die aartsengel, die eerste en enigste skepping van Jehova God, ’n Magtige God maar nie die Almagtige nie, die een wat nie liggaamlik opgestaan het nie, maar sy volgelinge om die bos gelei het deur liggame te materialiseer.  Die Heilige Gees as persoon en God word ’n onpersoonlike krag soos elektisiteit.  Die mens het nie ’n siel nie en dus is daar niks wat na die dood voortbestaan nie.  Die graf is die hel en die wederkoms sal nie plaasvind nie.  Die hemel is beperk net tot die 144 000 uitverkore Jehova se Getuies, vir wie Jesus die Middelaar is, terwyl die Groot Menigte met hulle aardse hoop vir hul verlossing nie op Jesus mag vertrou nie, maar op die 144 000!  Jy sal nooit seker wees of jy genoeg gedoen het om gunstig deur Jehova bevind te word wanneer Armageddon, wat net om die draai bly, aanbreek, en deur Hom met ’n ewige lewe in die Paradys op Aarde beloon sal word nie!

5. Waarskuwing en Hoop:

Paulus waarsku in 2 Kor 11:3-4 dat ons nie ’n ander evangelie, ’n ander Jesus en ’n ander gees moet aanvaar nie en dat ons versigtig moet wees vir vals apostels want die satan doen homself voor as ’n engel van die lig (vv.13-14).  In Gal 1:6-9 is sy waarskuwing nog sterker en in 1 Kor 15 stel hy dit baie duidelik dat as Jesus nie opgestaan het nie, dan is ons die bejammerenswaardigste van alle mense—dan het ons geen hoop nie!  Ons sien in Fil 2:6-10 dat hierdie Jesus, wat die Wagtoring Organisasie verwerp, in die gestalte van God was, maar dat Hy Homself terwille van sondaars nie ontsien het nie, maar met sy bloed vir elkeen aan die kruis betaal het, die dood en die graf en alle bose magte oorwin het, dat Hy alle mag in die hemel en op die aarde het (Mat 28:18) en dat Hy na Sy hemelvaart gaan sit bo alle magte, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die een wat kom (Ef 1:20-22).  Daarom dat Hy ook ’n Naam het bo alle name (selfs Jehova!) en dat in Sy naam elke knie sal buig en erken dat Jesus die HERE is! (Fil 2:9-11).  Geen wonder dat daar net EEN NAAM is waardeur die mens gered kan word (Hand 4:12).

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website