fbpx
Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Aan wie Behoort Jy?

Frikkie Osborne

In 1 Samuel 30 vind ons ’n wonderlike en baie interessante gedeelte. Die Amalekiete het Siklag in Dawid se afwesigheid ingeval, geplunder, verbrand en almal daarin as oorlogsbuit weggevoer. Toe Dawid terugkeer en die verwoesting sien, het hy hulle agternagesit om hulle te straf. Gedurende die tog vind hul een van die invallers in die veld lê, moeg en uitgeput. Nadat hulle hom met voedsel en water versterk het, vra Dawid hom in vers 13: “Aan wie behoort jy?” Hy antwoord: “Ek is ’n Egiptiese seun, die slaaf van ’n Amalekitiese man…” In sy belydenis bevestig hy dat hy ’n vyand van God en Sy mense is, ’n vervloekte van God (Eksodus 17:4).

Liewe leser, wat sal u antwoord op hierdie eenvoudige, dog dringende en eerlike vraag wees? “Aan wie behoort u?” U antwoord hierop is van kardinale belang, want u ewige bestemming hang daarvan af. Die jong Egiptiese seun het op grond van ’n belofte van die koning sy vryheid ontvang. Paulus kon met sekerheid antwoord:  “Ek weet in wie ek geglo het …” Hierdie antwoord is nie vanselfsprekend nie. Die blinde man in Johannes 9 getuig in vers 25b: “Een ding weet ek: dat ek blind was en nou kan ek sien.” In Lukas 23:42 sê die kwaaddoener aan die kruis aan Jesus: “Dink aan my, Here…” en Jesus antwoord hom: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.” Wat het die laasgenoemde drie persone in gemeen gehad? ’n Persoonlike ontmoeting met Jesus, die Koning van die konings.  Wat is vandag u belydenis? Het u al so ’n ontmoeting met Jesus gehad? Was daar al so ’n tyd of geleentheid in u lewe? God se Woord verklaar dat ons altyd gereed moet wees om getuienis te lewer oor die hoop wat in ons is. Watter hoop? Kolossense 1:27b: “Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.” Is dit u getuienis en hoop of moet u ook soos die jong Egiptiese seun, soos dit in Efesiërs 2:12 baie duidelik uitgedruk word, verklaar: “Dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.” Beskryf dit miskien nou u tragiese toestand?

Die Here Jesus, ons Hoogste Gesag, het by geleentheid in Johannes 8:44 aan mense wat Hom teengestaan het, gesê: “Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen.” Sterk woorde, maar tog die waarheid komende van die Seun van God, want Jesus is God en God kan volgens Titus 1:2 nie lieg nie. Let ook op die sterk bewoording van 1 Johannes 3:8: “Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel…” In Efesiërs 2:2 word almal wat die Here Jesus nie liefhet nie “ kinders van die ongehoorsaamheid” genoem. Dit is hul karakter. In vers 3 word hulle “ kinders van die toorn” genoem omdat ’n ewige oordeel op hul wag. In Romeine 3:10 staan ook geskrywe: “Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie” en vers 12: “Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.” Vers 23 verklaar onomwonde: “Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.”  Die Here Jesus sê in Matthéüs  7:21: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie…” In Matthéüs 22 vind ons as waarskuwing die gelykenis van die bruilof opgeteken. In vers 11 en 12 sien die koning iemand sonder ’n bruilofskleed aan en vra: “Vriend, hoe het jy hier ingekom ...? En hy kon geen woord sê nie.” Dan volg die tragedie van vers 13. Hy is in die buitenste duisternis uitgewerp. Is daar dan geen hoop nie? Kom versuim so ’n oomblik en dink aan God en die ewigheid en aan u kosbare siel, want loof die Here, daar is hoop, heerlike hoop, die blye boodskap van Lukas 2 en Jesaja 9:5! Lees Matthéüs 1:21 en Lukas 4:18,19 asook Lukas 15 en 19:10.

2 Petrus 3:9 stel dit duidelik: “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.” In Sy onuitspreeklike liefde verklaar God in Handelinge 17:30 deur Paulus: “God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer.” Ons is so dankbaar vir die woordjie “maar” in die Bybel. Dink aan Jesaja 53:5: “MAAR Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel…” en dan vers 6: “Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; MAAR die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom” – op Jesus die Middelaar wat die middelmuur van skeiding afgebreek het. Daarom verklaar Romeine 3:24,25a: “En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as ’n versoening deur die geloof…” Romeine 5:8: “ Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” Is dit nie die goeie tyding van groot blydskap nie?

In Deuteronomium 28 hou God die seën en die vloek aan Sy volk voor en dan in Deuteronomium 30 volg die belofte van genadige verlossing in geval van berou. In vers 15 staan geskrywe: “Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk” en dan in vers 19b: “Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag.” In Josua 24:15 sê Josua aan die volk: “…kies dan vir julle vandag wie julle wil dien … maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.” Dit is nie ’n kans wat u of ek  vat nie, maar ’n keuse wat ons moet maak. Volgens Jesaja 1:18 is daar ’n saak om uit te maak. Is u bereid daartoe? Amos 4b verklaar: “…maak jou klaar om jou God te ontmoet …” Jesus sê in Johannes 6:37b: “…en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie.” Sal u kom ? Doen dit en doen dit GOU. Doen dit en doen dit NOU!  

Featured Articles

Monday, July 10, 2023 False Teachers & Doctrine 620
Why I Left the Charismatic Church Madelein Wolfaardt I grew up in “happy-clappy” churches. My family church-hopped a bit when I was in primary school. In high school, we got more and more involved in churches that followed the Word of Faith movement. They often invited big names from overseas. We would attend these prophetic or healing and miracle services. We also watched tapes of their so-called ‘Revival meetings’.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website