Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Ondersoek of jy Weergebore is: Deel Twee

Deur Marius Wolfaardt

2 Korinthiërs 13v5

“Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie—as julle ten minste nie verwerplik is nie!”

Die uitdaging het na ons gekom om onsself te ondersoek en onsself op die proef te stel. Onder die vergrootglas van God se Woord te kyk. Is ons in die geloof, is jou geloof nog in Jesus Christus? Of is ons op ‘n valse fondament, nie werklik gewederbaar nie.

Ons het na die 7 kenmerke gekyk, wat nie bewys dat ek reddende geloof besit nie. 

Nou, wat bewys dan dat ek reddende geloof het?

9 Dinge wat Bewys dat ek Redddende Geloof het

1. Liefde vir God

Die ongelowige rebelleer teen God, waar die ware weergeborene God liefhet met sy hele hart, verstand, siel en al sy krag. God word die hoof van sy geluk. Dis ‘n baie spesifieke liefde. Dis nie daardie selfsugtige liefde wat my geluk die fokuspunt maak nie, om God net te gebruik as ‘n “means to an end” nie. Dis nie die tipe liefde waar ek God gebruik net tot ek bereik het wat ek wil hê nie.

Het jy God Lief? Almal is vinnig om ja te sê, maar hoekom is dit dan so maklik om Sy naam ydelik te gebruik? Het jy Sy heiligheid lief? Nou, hoekom wandel jy nog in sonde?

1 Petrus 1:15-16

“Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.”

Het jy Sy wil lief? Nou, hoekom doen jy nie Sy wil nie?

Johannes 15:10:

“As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.”             

1 Johannes 2:6:      

“Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.

God se liefde sê: Romeine 5:5:    

“en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.”

2. Berou/ Boetvaardigheid oor Sonde

Omdat ware liefde die hoogste goed soek vir ‘n ander, sal ek sonde ook haat, soos God dit haat. Omrede ek God liefhet met my hele hart, verstand en siel. Sonde het God se Seun doodgemaak!

Ware Berou Beteken

i.)         Daar moet belydenis wees.

ii.)        Daar moet ‘n wegdraai wees.

iii.)       Daar sal verdriet (bedroefheid) wees oor jou sonde.

Lukas 18:11-13:       

“o God, wees my, sondaar, genadig!”

Hiermee spreek die tollenaar sy diepe besef aan sy skuld uit, maar ook sy innige berou oor sy sonde. Jy moet ook aan ‘n einde kom van jouself, erken dat jy ‘n mislukking van jou lewe gemaak het en jou Vertroue in die Here alleen stel.

3. Nederigheid

Ons moet raak soos kinders: nederig, onderdanig en afhanklik van jou Vader.

Byvoorbeeld: Die verlore seun.

Lukas 15:19:            

“en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge.”

Daar is ‘n hartsverandering. Dis nie meer gee my nie, maar maak my!

4. Toewyding aan God se glorie

Ons doen dit wat ons doen om Hom te verheerlik.

1 Korinthiërs 10:31:            

“Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.”

5. Konstante Gebed

Het jy daardie private gebedslewe? Is jy in noue kontak en gemeenskap met God? Dis daar waar die verhouding lewendig gehou word. Dit is nie rympies voor jy gaan eet of slaap nie!

6. Selflose Liefde

As jy waarlik God liefhet, sal jy liefhê wie Hy liefhet. Ons het Hom lief en ander, want dit is die reaksie van Sy liefde vir ons!

1 Johannes 4:20-21:          

“As iemand sê: Ek het God lief—en sy broeder haat, is hy ‘n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê.”

7. Afgesonder van die Wêreld

Kyk jy met die oë van ‘n dooie na die wêreld? Of is daar nog dinge in die wêreld wat vir jou aanloklik is?

1 Johannes 2:15:    

“Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.”

Toets dit bietjie: Hoeveel tyd spandeer jy aan koop of selfs ‘window’ shopping? Is jy heeltyd besig om fisies of met jou oë specials te jaag? Kort-kort het jy nuwe klere en besittings.

8. Geestelike Gehoorsaamheid en Groei

As jy lewe (Geestelik) sal jy groei!

Filippense 1:6:         

“omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus;”

Johannes 25:2:       

“Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.”

Wat Beteken dit? Die Snoeisker van die Here gaan ingelê moet word. Daar moet gedurig dinge uitgesny word om meer vrug te dra. Bv. die klei in die pottebakker se hand, ons is in gehoorsaamheid oorgegee dat Sy wil in ons lewens geskied (seevier).

9. Getuienis van die Heilige Gees 

Die getuienis van die Heilige Gees beteken dat die gelowige bewus is van die innerlike getuienis van aanneming met God.

1 Johannes 5:6:      

“Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid.”

Galásiërs 4:6:           

“En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur,”

Romeine 8:16:         

“Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;”

John Wesley het gesê: Die Getuienis van die Gees (Goddelike Gees), ‘n innerlike indruk is op die siel, waardeur die Gees van God direk getuienis lewer tot my Gees dat ek ‘n kind van God is. Ook dat Christus my liefhet, Homself vir my gegee het, al my sondes uitgewis is en selfs ek, met God gerekonsilieer is (verenig).

Hieruit kan ons duidelik sien of ons onsself ondersoek het of ons weergebore is of nie.

 

Soortgelyke Artikels:

Ondersoek of jy Weergebore is: Deel Een

Authors/ Skrywers

Browse articles by author.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet