fbpx
Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Die Voorspoed van die Here

Psalm 118:18-29

deur Madelein Wolfaardt

Die tug van die Here

Psalm 118:18, 19 & 20  “Die HERE het my hard gekasty, maar my aan die dood nie oorgegee nie. Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid; ek wil daardeur ingaan, ek wil die HERE loof. Dit is die poort van die HERE; regverdiges mag daardeur ingaan.”

Die Here vermaan en tugtig ons vir ons eie beswil. Hy sal ons nooit verlaat of opgee op ons nie of ons aan die dood oorgee nie, maar Hy is lankmoedig en neem tyd om ons te vorm na Sy ewebeeld. Niemand verander en strek na meer daar waar dit gemaklik is nie. Ons groei in ongemaklikheid want dan word ons uit ons gmaklike plekke uit gedwing.

Die tug van die Here vorm en verander ons om regverdig te kan wees sodat Hy ons kan seen.

Regverdig = om in ooreenstemming te wees met dit wat reg is.

Ons moet regverdig wees sodat ons waardig kan wees om by die poorte van geregtigheid in te kan gaan.

Geregtigheid = om gelykvormig te wees aan God se wil in doel, gedagte en aksie.

Die Here is altyddeur besig met ons

Psalm 118:21 & 22 “Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het. Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.”

Die Here hoor ons gebede, al voel dit soms of Hy talm om antwoord te gee moet ons altyd onthou dat die Here ALLES weet. Hy sien die toekoms en weet presies watter plan Hy met ons het. Daarom vorm en tugtig Hy ons, sodat Hy daardie plan met ons kan bereik. Dit is hoekom dit so belangrik is vir ons om nooit in die Here te twyfel nie. Ons moet oorgee aan Hom en weet dat, al lyk dit soms of Hy nie hoor nie en die omstandighede sleg is, Hy is nog altyd in beheer en besig om in ons te werk. Ons moet steun op Jesus wat die hoeksteen is, Hy is vas, onveranderlik en waardig om vertrou te word.

As jy agter kom dat jou geloof swak is en jy baie kere wankel omdat jy nie jou vertroue in die Here kan stel nie, moet jy onthou dat ons kan bid en die Here vra vir meer geloof, net soos die dissipels ook gedoen het in Lukas 17:5.

Psalm 118:23 & 24 “Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.  Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.”

“Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom.” Ek het al gewonder hoe die vrou in Spreuke 31:25 dit reg kry om te lag oor die dag wat kom, en hier het ek my antwoord gekry.

Ons moet juig en bly wees oor elke dag, omdat dit van die Here af kom behoort dit wonderbaar te wees vir ons – dit is die dag wat Here gemaak het en Hy skenk dit aan ons!  Net omdat die Here vir ons ‘n nuwe dag geskenk het is genoeg om oor te juig en bly te wees. As ons nou nog boonop dit net moet gaan sit en dink aan alles waaroor ons dankbaar kan wees, dan sal ons nog veel meer rede he om te juig en bly te wees oor elke dag.

As ons elke dag met hierdie posetiewe houding benader sal niks vir ons te groot of te moeilik voel nie. Alle negatiewe gedagtes sal uitgedryf word. Ons sal met afwagting elke dag kan ingaan. Al kom moeilike dinge of swaarkry oor ons pad, sal ons dit totaal anders hanteer en sal molshope nie in berge verander nie. Ons sal in afwagting wag om te sien hoe die hand van die Here in ons lewens werk. Hierdie positiewe ingesteldheid is baie belangrik in die Christen se lewe omdat ons ligdraers is in ‘n duistere wereld. As ons ligte self flou brand deur negatiewiteit en moedeloosheid, hoe sal ons die Lig vir andere kan wees?

Voorspoed van die Here

Psalm 118:25, 26 & 27a “Ag, HERE, gee tog heil; ag, HERE, gee tog voorspoed! Geseënd is hy wat kom in die Naam van die HERE! Ons seën julle uit die huis van die HERE. Die HERE is God, en Hy het vir ons lig gegee.”

Ons gebed is dat die Here ons heil (welsyn/ welvaart) en voorspoed sal gee.  In hierdie verse sien ons wie geseend is en voorspoed het – dit is die mense wat kom in die Naam van die Here. Hulle wat die Here ken. Dit is vir hulle wie die Here lig wys en gee, die mense wie Hom ken en volg. Ons moet wandel in die lig wat die Here vir ons gee dan sal ons voorspoedig wees. Het jy al ooit saam met iemand geloop in die aand wat die flitslig vashou op ‘n donker paadjie? Dan sal jy weet dat dit is om Hom naby te volg en om te loop net daar waar Hy die lig skyn.

Ps 18:29 “Want U laat my lamp skyn; die HERE my God laat my duisternis opklaar.”

Oorgegewe lewe

Psalm 118:27b “Bind die feesoffer met toue, tot by die horings van die altaar.”

Om op die altaar te gaan lê:  Daar moet ‘n tyd in elke Christen se lewe kom wat hy besef dat hy nie ‘n oorgegewe lewe aan die Here lei nie, maar dat hy sy eie sake wil reël en sy eie wil volg. Ons moet die offer goed vasbind op die altaar – hierdie offer is ek self. Wanneer ek myself oorgee aan die Here, kies ek om daar op die altaar te gaan le. Dit is nie maklik om daar te lê nie, want nou gee ek my hele lewe in die Here se hande oor – my man, kinders, tyd, werk, geld, huis, besittings, drome, ambisies, planne en my toekoms. Dit is alles nou in die Here se hande. Daarom moet die offer goed vasgebind word op die altaar, sodat ons nie weer sal afklim nie, maar dat ons op die altaar sal bly - oorgegee aan die Here.

Hoe om op die altaar te bly:  Om oorgegee te bly aan die Here is ‘n aanhoudende besluit wat ons moet maak. Die oomblik wat ons agter kom dat ons nie meer oorgegewe aan die Here is nie, gaan ons maar net in gebed na die Here en gee weer opnuut aan Hom oor.  “…Bind die feesoffer met toue, tot by die horings van die altaar.” Horings spreek van krag/ sterkte. Ons moet nie in ons eie krag op hierdie altaar probeer bly nie, maar deur die krag wat die Here ons sal gee om daar te bly. Dit is net in Sy krag wat ons dit sal regkry om altyd deur goorgegee aan Hom te bly in alle opsigte van ons lewens.

‘n Lewe wat God verheerlik

Psalm 118:28 & 29 “U is my God, en ek wil U loof; o my God, ek wil U verhoog. Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!”

Wanneer ons die Here toelaat om in ons te werk, ons te verander en om ons te tugtig en te vorm – dan loop dit uit op ‘n lewe wat die Here vereer en verheerlik. Die Here tugtig ons en gebruik ons goeie en slegte omstandighede om ons te kan vorm sodat ons regverdig sal wees. Gelykvormig aan God se wil in doel, gedagte en aksie. Soos wat ons leer om die Here meer te vertrou gee Hy vir ons meer geloof. Hoe meer geloof ons het, hoe makliker is dit vir ons om op die altaar te gaan le en daar te bly. Hierdie oorgegewe lewe is ‘n lewe wat God verheerlik, ‘n lewe wat God se lig uitstraal na die donker wereld. 

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website