fbpx
Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Gesante van God

Madelein Wolfaardt

Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen. 2 Kor 5:20 

Dra jy jou Land en Koning se Naam hoog?
‘n Ambassadeur is altyd in aanraking met sy tuisland, en so moet ons ook wees as ambassadeurs/gesante van God.  Deur middel van gebed en die Bybel. ‘n Ambassadeur tree altyd op met integriteit – veral omdat jy die grootste en kragtigste kininkryk verteenwoordig.  ‘n Ware gesant bedel nooit vir geld nie! (Het jy al een van Amerika se ambassadeurs sien bedel?) Ons het ‘n baie groot verantwoordelikheid.

2 Korinthiërs

Paulus ons voorbeeld as ambassadeur vir Christus:

1.  Hy was geroep deur God (2 Kor 1:1)

Daar is ‘n plan en doel met elkeen se lewe.  Elkeen is geroep deur God, en by wedergeboorte het elkeen die groot opdrag ontvang om te getuig en vissers van mense te word.  Jy word nie gered net om hemel toe te gaan nie, dit is jou erfdeel ja, maar tot dan moet ons arbei vir Jesus. (Matt 4:19  En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.) As ons Hom volg, maak Hy ons vissers van mense.

2.  Hy was totaal opreg (2 Kor 1:12)

So moet ons ook sorg dat ons opreg,  met ‘n rein gewete in die genade van God in die wêreld verkeer.  Jy kan nie getuig as jy nie opreg is nie, mense sien dit raak.  Ons moet ook ‘n skoon gewete hê voor God en mense, sodat ons vrymoedigheid kan hê om te getuig.  As jou gewete nie skoon is nie, hoe kan jy dan iets vir mense wil sê? (Rom 2:21-23)

3.  Hy was met die Heilige Gees vervul (2 Kor 1:22)

Ons weet dat ons met die Gees vervul moet word.  Maar dit beteken nie dat ons nog nie moet getuig nie, aangesie ons nog nie met die Gees vervul is nie.  Ons is op die pad na heiligmaking, en wandel in die lig wat die Here vir ons nou gee.  Ons het altyd iets om oor te kan getuig.

4.  Hy was lief vir die mense wat hy gedien het (2 Kor 2:4)

Ons moet ‘n liefde hê vir verloregaande sielle, en vir diegene waarmee ons werk.  Hoe anders sal jy iemand op die hart kan dra as jy nie ‘n liefde vir die persoon het nie?  Dit is die liefde vir God eerste en vir mense wat ons sal dryf om te bid vir hulle en te werk onder hulle.

5.  Hy het totaal op God vertrou (2 Kor 3:5)

Ons is totaal onbekwaam om vir die Here te kan getuig en werk, maar dit is in ons onbekwaamde toestand wanneer ons dan werklik staat maak op die Here, en nie op ons eie kennis en meriete nie.  Dan kan die Heilige Gees deur jou werk en praat, en ons in die Here roem en nie in onself nie, want dit is niks uit onsself nie. (2 Kor 12:9  En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.)

6.  Hy het nooit opgegee nie (2 Kor 4:1)

Ons moet nie moedeloos word nie, maar net aanhou stry.  Hou aan getuig met jou mond en ook met jou lewe.  Moenie moeg word nie, laat moeilikhede jou aanspoor en nie ontmoedig nie.

7.  Hy was ‘n voorbeeld vir ander mense (2 Kor 6:3,4)

Dra jou getuienis altyd hoog sodat die bedienning nie beklad mag word nie.  Wees ‘n voorbeeld in woord en in daad.  As jy foute maak, maak dit so gou moontlik reg, by God en by mense.

8.  Hy was wys met geld (2 Kor 8:20-21)

Hoe jy met jou geld handel is deel van jou getuienis.  Daar moet geen vingers na jou gewys kan word nie, dit maak afbreek aan jou getuienis. Leef nougeset in elke aspek van jou lewe, al dink jy niemand sien dit nie.  Dit is ook deel daarvan om ‘n rein gewete te hê.

9. Hy was bereid om te ly (2 Kor 11:23-33; 12:9-10)

Die dag toe ons die Here aangeneem het, moes ons ‘n kosteberekening doen om te sien of ons werklik bereid is om die Here te dien.  Ons moet ons verbly in beproewinge omdat dit God se manier is om dinge in ons in te bou of uit te haal.  Maar ons moet ook beried wees om te ly wanneer ons geen vriend meer oor het nie, uitgeskyf word of beskinder en gespot word omdat ons Jesus gekies het.  (2 Kor 12:15  En ek sal baie graag uitgee, ja, myself weggee vir julle siele, al word ek, terwyl ek julle oorvloediger liefhet, minder bemin.)

10. Hy het begeer om gelowiges na heiligheid te lei (2 Kor 13:9)

As ons van hierdie wonderlike boodskap bewus word, kom dit vanself dat ons vir andere ook daarvan wil vertel.  Dit is ‘n kosbare boodskap wat ons graag wil hê elkeen moet smaak.

Hier sien ons ‘n hoë standaard om na op te leef in Paulus se voorbeeld.  Hou altyd voor oë  dat ons vreemdelinge hier is, oppad na ons huis, maar oppad soontoe moet ons soveel moontlik mense saam vat.

Waarskuwing!

Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie. Hand 28:27

Almal gaan nie luister nie, maar wees jy net getrou en volhard tot die einde toe.

Featured Articles

Monday, July 10, 2023 False Teachers & Doctrine 620
Why I Left the Charismatic Church Madelein Wolfaardt I grew up in “happy-clappy” churches. My family church-hopped a bit when I was in primary school. In high school, we got more and more involved in churches that followed the Word of Faith movement. They often invited big names from overseas. We would attend these prophetic or healing and miracle services. We also watched tapes of their so-called ‘Revival meetings’.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website