fbpx
Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Die Geestelike Vormingsproses

Wat moet ‘n kind van God te wagte wees in verband met groei? Hier is 6 punte wat Psalm 118 aanraak in verband met die vormingsproses.

1. Die Here tugtig ons om ons te vorm

Psalm 118:18-20  Die HERE het my hard gekasty, maar my aan die dood nie oorgegee nie. Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid; ek wil daardeur ingaan, ek wil die HERE loof. Dit is die poort van die HERE; regverdiges mag daardeur ingaan.

Onthou altyd dat God net die beste vir Sy kinders in gedagte het, Hy wil graag vir jou ‘n lewe van oorvloed gee. Daardie lewe van oorvloed kan slegs bereik word deur by die poort van die Here in te gaan – die poorte van geregtigheid. Die tug van die Here vorm en verander jou sodat jy regverdig kan wees. Ons sien in die gelese gedeelte dat net die regverdiges deur die poort van geregtigheid mag ingaan. Regverdig is om in ooreenstemming te wees met dit wat reg is, en geregtigheid is om gelykvormig te wees aan God se wil in doel, gedagte en aksie. Jy moet dus in ooreenstemming wees met dit wat reg is sodat jy God se wil kan doen.

Hy vermaan en tugtig Sy kinders tot hul eie beswil. Hy sal jou nooit verlaat nie en ook nie opgee op jou nie. Hy is lankmoedig en neem die tyd om jou te vorm. Dit is juis in ongemaklike omstandighede wat jy uitgedaag word om te verander en in moeilike tye wat ons ware kleure begin wys. Hierdie tye is goed want jy kan verseker weet dat die Here met jou besig is en dat dit vir jou vooruitgang kan beteken. Daar kan geen verandering plaasvind solank as wat jy in ‘n gemaksone vas sit nie.

2. Die Here is altyddeur besig om jou te vorm

Psalm 118:21-22 Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het. Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.

Die Here hoor jou gebede, al voel dit soms of Hy talm om antwoord te gee, moet jy altyd onthou dat die Here ALLES weet. Hy sien die toekoms en weet presies watter plan Hy met jou het en daarom vorm en tugtig Hy jou sodat Hy daardie plan met jou kan bereik. Dit is hoekom dit so belangrik is vir jou om nooit in die Here te twyfel nie. Jy moet oorgee aan Hom en weet dat, al lyk dit soms of Hy nie hoor nie, Hy is nog altyd in beheer en besig om in jou te werk. Steun op Jesus wat die hoeksteen is, Hy is vas, onveranderlik en waardig om vertrou te word.

As jy agter kom dat jou geloof swak is, en jy baie kere wankel omdat jy nie jou vertroue in die Here kan stel nie, moet jy onthou dat jy kan bid en die Here vra vir meer geloof. Net soos die dissipels ook gedoen het in Lukas 17:5.

3. Hou ‘n positiewe gesindhied in die vormingsproses

Psalm 118:23-24 Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.  Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Ek het al gewonder hoe die vrou in Spreuke 31:25 dit reg kry om te lag oor die dag wat kom, en hier het ek my antwoord gekry. Ons moet juig en bly wees oor elke dag omdat dit van die Here af kom, daarom behoort dit wonderbaar te wees vir ons – dit is die dag wat Here gemaak het en Hy skenk dit aan ons!  As jy elke dag met hierdie posetiewe houding benader sal niks vir jou te groot of te moeilik voel nie, alle negatiewe gedagtes sal uitgedryf word. Jy sal met afwagting elke dag ingaan. Al kom moeilike dinge oor jou pad, sal jy dit totaal anders kan hanteer. Hierdie positiewe ingesteldheid is baie belangrik in die Christen se lewe omdat ons ligdraers is in ‘n duistere wêreld. As jou ligte self flou brand deur negatiewiteit en moedeloosheid, hoe sal jy die Lig vir andere kan wees?

4. Die resultaat van vorming is die voorspoed van die Here

Psalm 118:25-27a Ag, HERE, gee tog heil; ag, HERE, gee tog voorspoed! Geseënd is hy wat kom in die Naam van die HERE! Ons seën julle uit die huis van die HERE. Die HERE is God, en Hy het vir ons lig gegee.

Ons gebede is tog dat die Here ons heil (welsyn of welvaart) en voorspoed sal gee.  In hierdie verse sien ons wie geseend is en voorspoed het – dit is die mense wat kom in die Naam van die Here. Dit is vir hulle wie die Here lig gee, die mense wie Hom ken en volg. Hulle wat deur die poorte van geregtigheid gegaan het (vers 18 tot 20). Jy kan nie voorspoedig wees as jy nie in ooreenstemming is met God se wil nie. God kan nie vir jou Sy lig gee as jy nog vol sonde is nie en jy kan nie sê jy kom in die Naam van die Here as jy in ongeregtigheid is nie. Jy moet die Here volg, dit is net in Sy wil waar jy voorspoed sal hê. Ons sien dus dat die tug van die Here nodig is sodat ons Sy voorspoed kan smaak.

5. ‘n Oorgegewe lewe is die sleutel

            Psalm 118:27b Bind die feesoffer met toue, tot by die horings van die altaar.

Om op die altaar te gaan lê:  Daar moet ‘n tyd in elke kind van God se lewe kom wat jy besef dat jy nie ‘n oorgegewe lewe aan die Here lei nie, maar dat jy jou eie sake wil reël en jou eie wil volg. Die offer moet goed vasgebind word op die altaar, en hierdie offer is jy self. Wanneer jy jouself oorgee aan die Here, kies jy om daar op die altaar te gaan lê uit jou eie vrye wil. Dit is nie maklik om daar te lê nie, want nou gee jy jou hele lewe in die Here se hande oor – jou man of vrou, kinders, tyd, werk, geld, huis, besittings, drome, ambisies, planne en jou toekoms. Dit is alles nou in die Here se hande en jy vertrou nou op Hom. Daarom moet die offer goed vasgebind word op die altaar, maak ‘n vaste besluit dat jy nou die Here sal ken in al jou weë (Spr. 3:6). 

Hoe om op die altaar te bly:  Om oorgegee te bly aan die Here is ‘n daaglikse besluit wat jy moet maak. Die oomblik wat jy agter kom dat jy nie meer oorgegewe aan die Here is nie, gaan in gebed na die Here en gee weer opnuut aan Hom oor.  “…Bind die feesoffer met toue, tot by die horings van die altaar.” Horings spreek van krag of sterkte. Jy moenie meer op jou eie kragte staat maak nie en ook nie op jou eie insigte vertrou nie (Spr. 3:5,7).

6. ‘n Lewe wat God verheerlik

Psalm 118:28-29 U is my God, en ek wil U loof; o my God, ek wil U verhoog. Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

Wanneer jy die Here toelaat om in jou te werk deur jou te vorm – dan loop dit uit op ‘n lewe wat die Here vereer en verheerlik. Die Here tugtig jou sodat jy regverdig sal wees, gelykvormig aan God se wil in doel, gedagte en aksie. Hoe meer jy die Here leerken, hoe meer sal jy toelaat dat Hy jou vorm en verander. Hierdie oorgegewe lewe is ‘n lewe wat God verheerlik, ‘n lewe wat God se lig uitstraal na die donker wereld.

 

deur Madelein Wolfaardt

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website