Articles
Articles | Tips & Help for the Daily Christian Life |

Grow in Christ

Regte Begrip van Geloof : Deel Twee

Deur Marius Wolfaardt

Noag se Geloof as Voorbeeld

Hebreërs 11:6-7   

“En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is.”

Iemand het gesê: “The childlike Simplicity of faith is to follow God without Questioning. Faith lets Christ do for us and with us what we Could never do alone.”

Daar is baie mense vandag in die kerke van die Here Jesus wat op ‘n valse fondament staan. Hulle het miskien ‘n tipe geloof, maar nie die geloof wat noodsaaklik is nie, nie die reddende Geloof nie.

In deel een het ons verwys na die twee verskillende tipes:

  1. Geloof van die hart: ware reddende geloof.
  2. Verstandelike geloof: valse betekenlose geloof.

Maar, ons wil nou hoofsaaklik kyk na die geloof van die hart: die reddende geloof, met Noag se lewe as ‘n voorbeeld.

Geloof beteken: “Om die sinlose, die Onmoontlike, en die Onverklaarbare te glo. Net omdat God, wie ons Vertrou, gesê het dat dit so was. Om te glo op grond van Sy Woord.”

Om te glo wat ek nie kan sien, smaak, hoor, voel of verstaan nie. Dink baie aan Noag se voorbeeld hier. God het aan Noag Homself geopenbaar!

Purkiser sê: “Faith is man’s Response to God’s Revelation.”

Kenmerke van Noag se Geloof

In ons gedeelte is daar 7 dinge wat genoem word met betrekking tot Noag se geloof. Laat ons dan nou kyk na Sy geloofslewe om ‘n beter begrip te kry van die reddende geloof.

1. Die grondslag van die geloof

Die enigste fondamente waarop Noag sy geloof kon bou, was die Woord van God.

Genesis 6:22:           

“En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen.”

Noag het net die Woord van God gehoor met betrekking tot God se oordele. Niks anders was bygevoeg of nodig gewees nie. Vandag werk dit presies dieselfde! Mense word gered slegs deur die lewende Woord.

Johannes 3:5:          

“as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.”

Die Water van die Woord, wat toegepas word deur die Heilige Gees.

1 Petrus 1:23:          

“want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.”

Sonder geloof in die Woord, is daar nie verlossing nie. Noag, het alles gedoen wat hom beveel het. Sy grondslag was reg.

2. Die Vereiste vir die geloof

Die vereiste om God se Woord te gehoorsaam en te glo, sonder om vrae te vra. Onthou: glo die onmoontlike en die sinlose omrede God so sê. Noag, het geglo: “aangaande wat nog nie gesien was nie.” Dink hieraan: hy het nie reën geken nie, nou hoor hy van die vloed en moet ‘n ark bou… Wat sou ons doen? Ons sou sekerlik vra: “Here maar is u seker…” God, verwag ‘n Noag geloof van ons. Daar is baie dinge wat ons miskien nie kan begryp nie, maar God verwag dat ons Hom moet glo.

3. Die Motief van die geloof

Noag was deur eerbiedige vrees gedryf. Om van aangesig tot aangesig met ‘n heilige God te kom wat regverdig is.Om te sien dat God in Sy heiligheid en regverdigheid sonde moet straf! Die tronkbewaarder in Handelinge 16 se motief na reddende geloof was ook eerbiedige vrees gewees. Eerbiedige vrees is nie ‘n teken van swakheid nie, maar inteendeel ‘n teken van goeie, gesonde verstand en oordeel en versigtigheid. Met ‘n goeie beeld van die Bybel sal jy sê: Sonde, hel en Oordeel.

Noag, die tronkbewaarder, Lot, die Moordenaar aan die kruis, het gevrees. Verskeie het gevrees vir die oordele van God wat aan die kom is!

4. Die Beoefening van die geloof

Dis baie eenvoudig om iets omtrent jou saak te doen. Noag, het iets gedoen! Hy het ‘n ark gebou en dit is ‘n bewys dat hy God geglo het.

Vriende, as jy sê jy glo die Bybel. Het jy iets daaromtrent gedoen? Wat die Woord sê ons moet doen!? Bv. “Kom na Christus en word gered?”

5. Die Omvang van die geloof

Die geloof sos Noag s’n sal nie net by jouself bly nie. Noag, se geloof was nie alleen net genoeg vir homself nie, maar hy het God vertrou vir Sy hele huisgesin.

Die tronkbewaarder se geloof was nie alleen genoeg vir homself nie, maar vir hom en sy huisgesin.

Vriende, is jou geloof genoeg vir jou huisgesin ook? Glo jy God kan jou huisgesin/ familie red? Wel, as jy dit nie glo nie, is dit verstaanbaar hoekom hulle nog nie gered is nie. Ons moenie net belangstel aan ons eie saligheid nie, maar daar moet ‘n begeerte en verlange wees dat ander ook gered kan word.

Belofte: “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”

6. Die Getuienis van die geloof

Hierdie was Noag se geloofsgetuienis teenoor almal wat in die vloed omgekom het. Elkeen van die mense wat omgekom het, het dieselfde geleentheid gehad as Noag. Om die Woord van God te glo en in die ark in te gaan, maar weens ongehoorsaamheid/ rebellie het hulle die kans verbeer. Dit is presies wat vandag gebeur, soveel dink daar sal nog baie geleenthede wees. Hulle geniet nog vyandskap teen God. Hulle geniet nog sonde.

" Elke ware weergebore kind van God vandag wat uit genade gered is en Jesus Christus aangeneem het as hulle persoonlike Saligmaker en Verlosser, staan as ‘n getuie teen elkeen wat dieselfde geleentheid gehad het, maar weens rebellie Jesus se verlossing verwerp.

7. Die Loon van die geloof

Die wonderlike loon: Noag het 'n erfgenaam geword van die geregtigheid wat volgens die geloof is!

3 Woorde Staan Uit

1. Erfgenaam

Hy wat iets ontvang sonder om iets daarvoor te doen. Hy ontvang waarvoor iemand anders gewerk het. Wanneer hy dit ontvang word dit 'n loon.

2. Geregtigheid

Om Regverdig te wees beteken om reg te wees voor God. Noag was volkome reg voor God as gevolg van Sy geloof in die Woord.

3. Geloof

Noag was nie regverdig uit homself nie, aan die einde van sy lewe het hy ook in sonde geval. Maar, deur sy geloof het hy God se belofte geglo. Dit betekende hy was regverdig deur die geloof, verklaar.

Ek vertrou dat ons vandag deur Noag se voorbeeld, die regte begrip van geloof verkry het. Onthou: “Faith lets Christ do for us and with us, what we never could do alone.”

 Vriende, vir my bewys Noag se geloof wat moontlik is, dat ons nie op onsself staat moet maak nie, maar alles oorgee aan God. In en deur Christus is alles moontlik. Reddende geloof is die begin om met God te wandel.

Wil jy jouself nie bekeer vanaf verstandelike geloof na ‘n ware geloof van die hart nie?

Efesiërs 2:8-10      

“Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.”

 

Soortgelyke Artikels

Regte begrip van Geloof: Deel Een

Authors/ Skrywers

Browse articles by author.

Questions Answered

Here are some articles on different topics, see what the Bible says.

/Eienskappe%20van%20God
DIE NATUURLIKE EIENSKAPPE VAN GOD WAT VERBAND HOU MET GOD SE WESE SOOS HY IN HOMSELF IS. Alwetend – God weet alles. Hy het volledige kennis van alles in die verlede, hede en die toekoms. (Job 37:16; Ps. 139:1-6). Almagtig – God…
One has only to examine the Bible to find abundant references condemning the use of alcoholic beverages. In fact, if the preacher is to stick to his Bible, preach the whole truth, and be…
Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is? Drankgebruik Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig,…
Hell:%20What%20the%20Bible%20Says
An exposition of the doctrine of eternal punishment in a burning hell for all the unsaved people of all ages. 1. How Can We Know About Hell? “There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine…
It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the…
Die onderwerp van die doop is baie kontroversieel met baie misverstande. Baie mense dweep met die doop en dit raak 'n obsessie by hulle. Dit veroorsaak baie keer ongebalanseerde en dwase strydvrae met die gevolg dat Christene twis oor die…
Vergifnis
Vergifnis is ‘n opdrag in die Woord van God (Matt 6:14, 15; Mark 11:25, 26; Luk 6:37; Efes 4:32 en Kol 3:13). Sonder vergifnis is daar geen bevryding van die seer en pyn wat ander jou aangedoen het nie. Die…

Lees meer

Loose Lips Sink Ships
I know this has been used as a catchphrase by the military in referring to ships. However, I believe it could be applied to each one of us today. Loose lips can sink more than naval ships. They can…

Read more

Questions Answered

Questions Answered

Being a Christian and drinking alcohol, what does the Bible say?
The Dangers of Moderate Drinking
John B. Gough (1817-1886) Born in Sandgate, Kent, England in 1817, Gough immigrated to the United States when he was only twelve years old. His mother and sister also came to America. His mother died of a stroke and Gough,…

Read more

Beer and Wine: The Bible’s Counsel
Doesn't the Bible refer in a number of places to wine and strong drink? Don't we quite often find people drinking alcohol in the Bible? Can't we assume, then, that Scripture generally does not condemn drinking alcoholic beverages? It's true that…

Read more

A collection of articles written by FB Meyer. Practical advice for the daily Christian life.

A NEW YEAR is opening before us, and there is some satisfaction in feeling that an opportunity will be afforded of making a really new start. Each true heart in which there is a spark of the Divine life turns eagerly towards the unblemished page, the untrodden way, of the…
BENEATH all exaggeration there is a basis of truth. When an American said that the whey which flowed from the making of a large cheese in his country was sufficient to run three sawmills; and when another affirmed that the soil of his farm was so prolific that the tendrils…
To be straight is to be true. There is no more important exhortation on the page of Scripture, than where the Apostle says, "Whatsoever things are true . . . think on these things." A friend of mine, educated in one of our great English schools, says that the most formative words of…
WHAT a shadow is cast over lives and homes by bad tempers! It is Sunday morning, God's day of rest and peace, when the worry and rush of the world should be quiet, and the voices of newspaper boys and hawkers of small wares should be still. A family of…
No flirting, young people, please! You cannot flit around the flame without the risk of burning your wings; and remember, if these are lost, you cannot get another pair; you may be able to crawl or limp, but you will never again bask in the sunbeams or dance with merry-hearted…
LONGFELLOW'S village blacksmith felt that "something accomplished, something done," had earned a night's repose; and I suppose that he did little else than shoe the farmers' horses, or put new shares to their ploughs; yet he had the perpetual consciousness that he was doing something in the world, contributing to…
No wonder that the common people hung on Christ's words. He was a Master of the Art of Illustration, because he sought his emblems, not from remote corners of creation, or its recondite processes, but from the common incidents of ordinary human experience. Salt and light, birds and lilies, gates…
Everyone needs some guidance on where to start reading and how to read their Bible. Below are Afrikaans & English printables - give it to every young believer that you give a Bible to.
Tips on reading your Bible

Where should I start?

Start by reading a chapter in the morning and evening. Mark in your Bible and write in a notebook everything that stands out in the chapter you read.

Read more

Wenke om jou Bybel te lees

Waar moet ek begin?

Lees jou Bybel in orde, moet nooit rondspring tussen boeke en hoofstukke nie. Hou by jou lees skedule, as jy laas Markus 1 gelees het lees jou nou Markus 2.

Lees meer

Heiligmaking

'n Rein hart gevul met die Heilige Gees

/Volkome%20Heiligmaking
Met die ondervinding van wedergeboorte (Joh. 3:3) én die bevestiging daarvan deur die getuienis van die Heilige Gees (Rom. 8:16), vind ‘n radikale verandering van lewenswyse plaas (2 Kor. 5:17). Hierna volg ‘n proses van selfontdekking wat lei tot die behoefte aan ‘n dieper innerlike verlossing (vrymaking) en reiniging van die inwonende sonde asook die vervulling met die Heilige Gees.
/Gaan
aan%20na%20Volwassenheid
In Heb 3 & 4 wys die skrywer vir ons die wonderlike belofte van God se rus, wat ‘n rein en oorwinnende lewe in Christus is. Hy vertel van hierdie belofte, en dan vermaan hy die Hebreërs in hoofstuk 5:12-14 dat hulle moet voortgaan na volwassenheid want hulle is nog kinders in die geloof.
/Die%20pad%20na%20Heiligmaking
Hier besef die weergebore Christen dat ‘n dieper werk in sy hart benodig word. Dat daar dinge is waaraan hy dalk nog vasklou of sonde wat hy nie wil laat staan nie of hy twyfel en vertrou God nie volkome nie. Hier gaan ons kyk na wat die stryd in ons binneste is en hoe om die pad na heiligmaking te begin.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Kol 2:6: Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, 1. Watookal die Here vir jou sê, doen dit. Joh 2:5 “Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” - Moenie meer of minder doen nie, doen net dit wat Hy gesê het. Matt 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” – As ek doen wat Hy sê sal Hy met my wees. Doen wat Jesus sou gedoen het. Meet alles altyd hieraan.
by Marius Wolfaardt Christian Lifestyle
Col 2:6 As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him, 1. Whatever the Lord tells you to do, do it. Joh 2:5 “His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” Don't do more or less, but, just that which He tells you to do. Mat 28:20 “teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.” If you do what He tells you to do, He will be with you unto the end of the world. Always do what Jesus would do, measure everything according to this rule.
deur Marius Wolfaardt Christen Leefstyl
Hoe hanteer ek dit?

Mat 5:4 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Binne in die moeilike tye is die Here reeds besig om iets nuuts te maak, al sien jy dit nie raak terwyl jy in die vuur is of deur die rivier gaan nie. God het ‘n plan. Rou is natuurlik en is iets wat moet gebeur, dit is ‘n proses om deur te werk, maar daarna moet jy ook aan beweeg en nie hier vasval nie.

Assurance of Salvation

Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
English Sermons

English Sermons

Here is a link if you would like to listen to audio sermons by various preachers. Promoting Genuine Biblical Revival.

Go to website

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet