Evangelism
Evangelism | Reach out to Your Community | Group Bible Study

Work for Christ

Hoe om die Bybel te lees

‘Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.’ Jos 1:8

1. Wat is die Bybel?
Die Bybel is God se boek wat aan ons gegee is om ons van God te vertel. Ons weet daar is ‘n God want ons sien die son, die maan, die duisende sterre en die aarde met sy berge en riviere. Ons kan sien dat daar ‘n magtige een moes gewees het om dit alles te maak, want hierdie dinge kon nie hulself gemaak het nie. Ons weet niks van God totdat ons die Bybel lees. Daar leer ons wie God is, wat God is, wat God gedoen het en wat God nou doen.

2. Is dit moeilik om die Bybel te verstaan?
Sommige gedeeltes is moeilik; maar sommige, met die mees belangrike dinge daarin, is so eenvoudig dat u wat hierdie lees, dit kan verstaan. Lees eers dié dele wat maklik is om te verstaan en laat die moeilike dele vir later.

3. Hoe het die Bybel tot ons gekom?
Dit is lank gelede deur God se diensknegte geskrywe. God het hulle gelei in wat hulle moes skrywe, en het hulle bewaar van foute te begaan. Dis waarom ons alles glo wat ons in die Bybel lees, want dit is God se Woord aan ons. Dit was in baie ou tale geskryf, wat nou in ons eie taal vertaal is, sodat dit ons gidsboek deur ons hele lewe kan wees.

4. Watter deel van die Bybel moet ek eerste lees?
Begin deur die Evangelie volgens Johannes te lees. Dit is die vierde boek van die Nuwe Testament. Dit is ‘n maklike storie van die lewe van die Seun van God, ons Here Jesus Christus. Dit behandel ook Sy dood aan die kruis en Sy opstanding uit die dood. Hier sal u baie leer van wat Hy gedoen het toe Hy byna 2000 jaar gelede in ons wêreld was.

5. Wat moet ek daarna lees?
In die vyfde boek van die Nuwe Testament, “Die Handelinge van die Apostels” genoem, sal u lees wat die Here Jesus Christus gedoen het nadat Hy terug is hemel toe, deur Sy diensknegte, die apostels, hier op aarde. Hier sal u leer hoe Sy gemeente begin het, hoe die eerste Christene bymekaar gekom het in Sy naam om te bid, om “brood te breek” (nagmaal) soos Hy beveel het. U sal ook lees, hoe die apostels en ander Christene gely het vir hulle Heer. Al hierdie dinge sal vir u nuttig wees.

6. Wat moet ek daarna lees?
Dit sal nou vir u voordelig wees om die eerste brief van Paulus aan die Thessalonicense te lees. Dit was geskrywe aan ‘n gemeente van manne en vroue wat nog maar kort vantevore tot bekering gekom het. Hulle was jong Christene. U sal hier lees dat die Here Jesus weer terug kom en wat Hy sal doen wanneer Hy kom.
Nadat u hierdie boeke gelees het kan u begin met die Evangelie volgens Matthéüs, die eerste boek van die Nuwe Testament, en lees dan regdeur tot die laaste hoofstuk van die Bybel. Lees ook in die Ou Testament, Genesis, die eerste boek in die Bybel.

7. Hoe moet ek die Bybel lees?
Nederig. Onthou dat dit God se woord aan u is, en wees bereid om dit as ‘n leerling te ontvang, wat behoefte daaraan het om geleer te word hoe ‘n Christen moet lewe.
Biddend. Voordat u lees, vra God om u te help om te verstaan wat u lees.
Gehoorsaam. Wees gereed om dadelik gehoorsaam te wees aan alles wat God aan u sê om te doen.
Versigtig. Moet nie haastig wees nie, want as u dit vinnig lees sal u nie alles sien wat God wil hê dat u moet sien nie. Lees elke hoofstuk versigtig en probeer om die betekenis daarvan te verstaan.
Daagliks. Lees ‘n hoofstuk of deel van ‘n hoofstuk elke dag.
Taal? Lees dit in u eie taal.


Hier is die raad wat Paulus, die bejaarde apostel, aan ‘n jong man met die naam van Timótheüs gegee het. U sal dit in die Bybel vind in Paulus se tweede brief aan Timótheüs hoofstuk 3, verse 14 tot 17. Lees dit; dink daaroor en lees dit dan weer.
“Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die Hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

Wat is die belangrikste lesse in die Bybel?
Hier is sommige van hulle:

A. Die Bybel leer ons van God. Ons leer dat Hy heilig is en dat ons sondes, al ons verkeerde dade, deur Hom gehaat word. Dit vertel ook dat God ons so lief gehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het om vir ons te red.

B. Die Bybel vertel ons omtrent onsself. Dit sê dat ons almal gesondig het; dat ons verkeerde dinge gedoen het, gesê het en gedink het. Dit vertel ook aan ons dat God ons sal straf vir hierdie sondes.

C. Die Bybel wys vir ons ‘n Verlosser. Dit vertel aan ons hoe die Here Jesus Christus na die wêreld gekom het om sondaars te red; dat Hy hulle plek geneem het en aan die kruis vir hulle gesterf het; dat Hy weer opgestaan het uit die graf en vir ewig lewe om diegene te red en te bewaar wat in Hom glo.


Lees u Bybel aandagtig elke dag en u sal van al hierdie waarhede daar leer. Koning Dawid bid in Psalm 119:18 “Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet.” Laat dit ook u gebed wees.

Assurance of Salvation

Assu</p>rance
Are you saved?

Assu

rance

KNOWING THAT YOUR SINS ARE FORGIVEN and that Jesus lives in your heart.
Read More
Seker</p>heid
Is jy weergebore?

Seker

heid

Om te WEET DAT JOU SONDE VERGEWE IS en dat Jesus nou in jou hart woon.
Lees meer
Rebirth
What Why How..?

Rebirth

What the Bible teaches us about being born again.
Read More
 Weer</p>gebore
Wat Hoekom Hoe..?

Weer

gebore

Wat die Bybel ons leer van wedergeboorte.
Lees meer
Evangelism Explosion South Africa

Evangelism Explosion South Africa

EE SA is your partner in training believers to reach the world with the Gospel.

EE is recognized as a world leader in the training and equipping of believers to JOYFULLY SERVE and WITNESS TO OTHERS in the world today!

Together, let's Make Evangelism Happen!

www.ee3.org.za

Evangelism

Reach out to your community
Many people today say, "Why should I win souls?" "Isn't the preacher supposed to do that?" Yes! He is but so is every Christian.
Order Gospel Tracts
Resource

Resource

Gospel Tracts for Christian Witnessing and Evangelism Outreach.
Gospel Tract Society is a non-profit Christian ministry devoted to distributing the Word of God in printed tract form.

Gospel Tract Society

Experiencing God's Grace

This tract is available in PDF format.

Download here

5 Colour Child Evangelism

Present the Gospel to children

Use this short guide to present the Gospel to Children using 5 colours. This is also called the 'Wordless book'.

Go to guide

5 Kleure Kinderevangelie

Dra die Evangelie oor aan kinders

Gebruik die kort gids om die Evengelie oor te dra aan kinders met die gebruik van 5 kleure. Dit word ook die 'Woordlose boekie' genoem of die 'Kleure evangelie'.

Gaan na gids

Child Evangelism Fellowship

Child Evangelism Fellowship

Getting equipped

Do you feel called to minister to children?

Resources:

*Literature

*Good News Clubs

*Schools Ministries

*5-Day Clubs

*Ongoing Teacher Training

CEF Resources

Evangelism Cube

eCube
EvangeCube is Born In 1999 the EvangeCube concept was conceived in the field, on an e3 Expedition. The question was asked, "How can we break the language barrier?" and "How can we share the gospel, simply with images, in a way that's compelling and easily transferable?"
e3 Resources

Personal Work

Personal Work is reaching out to people one on one in stead of groups, building a relationship and over time leading them to salvation in Christ Jesus. But it does not end there, this newly saved person now needs to be guided and taught and that is where Discipleship comes in.
Qualifications for Soul Winning

by Dwight L. Moody

1. Shake off the vipers that are in the Church, formalism, pride, and self-importance, etc. 2. It is the only happy life to live for the salvation of souls. 3. We must be willing to do little things for Christ. 4. Must be of good courage. 5. Must be cheerful.

Read article

The Great Commission of Jesus Christ

by Prof. Johan Malan

The Godly mandate of the mission command embraces three different activities that must be carried out. The mission of the Christian church for the whole period between Christ’s first and second comings comprises of an assurance, three commands and a promise.

Read article

The Importance of Personal Soul Winning

by Dr. R. A. Torrey

"He first findeth his own brother Simon…. And he brought him to Jesus."–John 1:41,42. The one who brought his brother to Jesus was Andrew. We are not told that Andrew ever preached a sermon. If he did, the Holy Spirit did not think it worth putting on record. But this brother whom he brought to Jesus preached a sermon that led three thousand people to Jesus in one day.

Read article

Gospel Messages with Infographics

Here are three downloadable infographics to easily share the gospel with anyone. Use the images as a visual reference as you present these short messages to groups or individuals.
The Invitation
The Invitation

Matthew 11:28

Jesus said: “Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.”

This invitation is extended to all mankind, the invitation is to ‘come to Jesus’.

Read more

The Wall
The Wall

Romans 3:23

In this verse, we see that all people have sinned, and that sin separates us from God. Here we will look at the wrong and the right way of destroying this wall of sin.

Read more

The Sheepfold
The Sheepfold

John 10

In John 10:1-16 Jesus uses the comparison of a shepherd and sheep, He is the Shepherd and we are the sheep.

Read more

Evangelie Boodskappe met Illustrasies

Hier is drie aflaaibare illustrasies om maklik die evangelie met enigeiemand te deel. Gebruik die prente as verwysing saam met die boodskappe om vir groepe of enkel persone aan te bied.
Die Uitnodiging
Die Uitnodiging

Mattheus 11:28

Jesus het gesê: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” Hierdie uitnodiging word gemaak vir die ganse mensdom, die uitnogiging is ‘kom na My toe’.

Lees Meer

Die Muur
Die Muur

Romeine 3:23

In hierdie vers sien ons dat alle mense gesondig het en dat sonde ons skei van God. Hier sal ons kyk na die verkeerde en die regte manier om die sondemuur af te breek.

Lees Meer

Die Skaapkraal
Die Skaapkraal

Johannes 10

In Johannes 10:1-16 gebruik Jesus die vergelyking van ‘n herder en skape, Hy is die Herder en ons die skape.

Lees Meer

Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More

Helps for new believers

Preparing Your Testimony

How To Give Your Testimony

Next to the Word of God and the power of the Holy Spirit, your personal testimony is probably one of the most powerful ways to witness to someone. Yet many Christians do not know how to go about giving one. They know they are saved, but perhaps do not know how to tell someone else about how becoming a Christian has changed their life.

I want to testify

I am a new Christian

What do I do now?

Eternal life is a gift received from God by faith. You cannot buy it, you cannot earn it, neither can you work to keep it. It is all by grace. "For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves; it is the gift of God; Not of works, lest any man should boast." Ephesians 2:8-9. However, there are certain things God expects from you now.

What must I do?

/The%20Christian's%20Checklist
Here are some questions to ask yourself when you need to make decisions about difficult issues. This is very useful for youth groups and guiding others.
/Om%20‘n%20getuie%20te%20wees
Ons sien die vrug wat by die bekering pas in ons hele lewenswandel - in ons optrede, gesindhede, woorde, dade, denkwyse, voorkoms ens… Die mense naaste aan ons kan die maklikste beoordeel of ons goeie of slegte vrugte dra.
/God%20werk%20in%20ons%20om%20deur%20ons%20te%20kan%20werk
Ons moet God toelaat om in ons te werk. Hierdie voorbeelde wys ons dat dit moontlik is. Ons moet bid dat die Here ons harte en gedagtes sal verander en om aan ons te skaaf. Dit berei ons voor vir die werk wat Hy vir elkeen in gedagte het – om siele te win.

Rev. Shadrak Maloka

/Testimony
mp3
Listen to this powerful testimony of salvation. Late rev. Maloka was an orphaned baby who seemed to have no hope of a future until he met Jesus as his Lord and Savior. He went on to becoming a great evangelist of his time in South Africa.
mp3
Luister na hierdie kragtige getuienis van redding. Wyle ds. Maloka was as baba verwerp en wees gelaat. Dit het vir die kind gelyk of daar geen hoop of toekoms vir hom sou wees nie totdat hy die Here Jesus ontmoet het. Hy het op die ou end 'n groot evangelis en prediker geword van sy tyd in Suid Afrika.

Getuienisse

Luister na hierdie predikers se getuienisse van redding en heiligmaking.

/Ds.%20Hannes%20Delport
mp3
Ds. Hannes Delport, seun van wyle ds. L Delport, is huidiglik predekant van die Vrye Baptiste Kerk Welkom in die Vrystaat.
/Prof.%20Johan%20Malan
mp3
Wyle Prof. Johan Malan, is skrywer van vele artikels en boeke. Hy het homself as 'n evangeliese Christen beskou wat die letterlike, grammaties-historiese vertolking van die Bybel voorstaan.
The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible.
The Way
Jesus is the only Way

The Way

John 3:16 “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.”
Read More
Salva</p>tion
Are you sure?

Salva

tion

If you were to die today are you 100% sure you would go to HEAVEN? Yes___ No___?
Read More

From Darkness to Light

by Prof. Johan Malan
The way of salvation plainly shown and explained from the Bible.
Read the article

Uit die Duisternis tot die Lig

deur Prof. Johan Malan
Die pad van redding word duidelik beskryf uit die Bybel in hierdie artikel.
Lees die artikel
The Most Important Question

by R. A. Torrey

That question is this, "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" "What shall I do, then, with Jesus who is called Christ?" Matthew 27:22 A right decision to that question hangs everything that is really worth having for time and for eternity for each one of us. Let us look at some of the things that we will get if we do the right thing with Jesus Christ.

Read article

Faith and Repentance

by Prof. Johan Malan

In the New Testament doctrine on salvation there is a mutual relationship between the concepts of “faith in Christ” and “repentance”. If we truly believe in Christ, repenting from our evil and selfish ways is inevitable. Faith in Jesus Christ as our Savior can only be expressed by turning away from the spiritual darkness of sin and taking refuge in Him who alone is able to forgive our sins and save our souls.

Read article

Hoe sien God ons?

Deur Ds. N A J van Rensburg

1 Petrus 4:12-19 Teksvers: vers 18 “En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?” Die Bybel hou daarvan om die waarheid by wyse van kontras te stel omdat dit so ‘n kragtige wyse is wat die waarheid diep in die hart laat vasslaan. Twee dinge word langs mekaar gestel: die waarheid en die leuen; heiligheid en sonde; die hemel en die hel. Dit is wat ons teksvers doen, die regverdige word teenoor die goddelose gestel.

Lees artikel

Stappe van redding uit die lewe van Saggeüs

deur Madelein Wolfaardt

Lukas 19:1-10 Hy was soekend, hy het besef dat hy iets kortkom ten spyte van al sy rykdom. Hy het moeite gedoen om Jesus te sien. Almal het hom geken en geweet wie hy was, as so 'n bekende ryk man moes dit hom gekos het om sy trots in sy sak te steek en homself te verneder – deur voor almal in die boom te klim. Hy het nie omgegee nie, hy móés Jesus sien!

Lees artikel

Read and download these free booklets

Also great for group or personal Bible study.
Biblical Decision Making
Is it God’s will to “find” His will?
Exactly how should you go about making good, God-honoring decisions?

Read booklet

The Companionship Principle
Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating
The real reason dating is often "insane" is Christian young people and parents have never consciously shaped their understanding of "dating" with the Bible.

Read booklet

Dinge van Belang
Dinge van Belang vir jong Christene
Hulp en raad aan jong Christene. Die boekie is vol waardevolle wenke en waarskuwings om jou te help op jou pad saam met die Here.

Lees boekie

Identifying False Teachers
A Biblical Checklist for Identifying False Teachers in the Church
The purpose of this booklet is simple: to give you a checklist so that you can identify and avoid Christian leaders whom God would call false.

Read booklet

Testing Today's Prophecy
Does today's "prophecy" measure up to biblical standards?
Should Christians accept the modern prophecy movement as a new work of God’s Spirit?

Read booklet