Just Africa Mission (JAM)
Africa Mission | Local outreaches & evangelism | Prep year |

Support & training of believers to work for Christ.
Him we Preach and Proclaim

Colossians 1:28

"...which is Christ in you, the hope of glory: Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus."

Om ‘n getuie te wees

1. Ek moet ‘n voorbeeld wees

        1 Tim 4:12-16Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees ‘n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in         gees, in geloof, in reinheid.  Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die         genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in         hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees.  Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want         deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor.”

2. Ek moet vrug dra wat by die bekering pas

Matt 3:8 &10

Dra dan vrugte wat by die bekering pas.” “Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.”

Ons sien die vrug wat by die bekering pas in ons hele lewenswandel - in ons optrede, gesindhede, woorde, dade, denkwyse, voorkoms ens… Die mense naaste aan ons kan die maklikste beoordeel of ons goeie of slegte vrugte dra. (Spr 25:26‘n Troebel fontein en ‘n vuile bron, so is die regverdige wat wankel voor die goddelose.”)

Maar dit moet ook wys daar waar niemand sien nie, wanneer ek alleen is wie is ek dan?

  • Het ek tye van geheime gebed, daar waar ek geen eer voor kry nie en niemand sien nie? (Matt 6:6  Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.)
  • ek ook daar waar niemand dit ooit sal weet nie? (Matt 6:4 sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.)
  • Het ek tye van vasting of afsondering waarvan mense ook nie weet nie? (Matt 6:18 sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.)

3. Ek moet uitstaan vir die Here en Sy Naam

Matt 5:13-16Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; en ‘n mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”

1Tim 5:25  “Net so is ook die goeie werke baie duidelik, en ook die wat anders is, kan nie weggesteek word nie.”

Dit is duidelik uit die Bybel dat ons moet uitstaan in die wêreld en nie soos die wêreld moet wees nie. Mense moet na ons kan kyk en kan sien en weet dat ons anders is, innerlik en uiterlik. (1Pet 2:11  Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel;)

4. Ek moet ‘n betroubare getuie wees

      Spr 14:25‘n Betroubare getuie red lewens, maar hy wat leuens uitstrooi, is bedrog.”

Spr 14:35Die welbehae van die koning is vir ‘n verstandige dienaar, maar een wat skande maak, is ‘n voorwerp van sy grimmigheid.”

Ons almal moet getuies wees vir die Here. Is ons betroubare getuies vir Christus? As ons wat Christus se getuies is nie goeie vrugte dra nie, hoe kan die goddelose tot geloof kom? Dit is baie belangrik dat ons HELE lewe moet getuig van God, dit is hierdeur dat andere ook in God sal glo.  Om die regte vrugte te dra deur ons getuienis uit te leef, is om God se Naam hoog te dra en nie te ontheilig nie.

 

deur Madelein Wolfaardt

Declaration of Faith

We confess the Holy Trinity – God the Father, God the Son and God the Holy Spirit (Mt. 28:19; Mk. 12:29). We take a strong stand on the Deity, eternal self-existence and virgin birth of the Lord Jesus (Jn. 20:28; Heb. 1:8-9; 1 Jn. 5:20). We believe in the divine inspiration and inerrancy of the Bible in the original languages, the need for all people to be born again spiritually to enter the kingdom of God, justification by faith in the Lord Jesus Christ (Jn. 3:3-8; Rom. 3:22-24; Eph. 1:7) and also...

Read the Declaration of Faith

Preparation Year

Preparation Year

Do you know what you want to do after leaving Matric?

Join the Just Africa Life Skills Prep Year!

This is a formative year for young people and the students will join our annual Mission Tour to Malawi.

More info

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Latest Mission Rapport

Latest Mission Rapport

Our last visit to Malawi was in December 2018. Here is the latest on what we are doing there and how you can contribute or get involved.

Read More

Africa Mission

Church planting, growth and supporting church communities in Malawi and Mozambique.
Mission Work
What we do

Mission Work

JAM works with the Free Baptist Church of South Africa in their mission to Africa. We visit the churches and communities annually and supply them with the necessary tools and training to grow their churches and better their communities. We also plant new churches, help with material to build their buildings and supply the necessary material to repair the old ones.

More about the mission

Spreading Bibles
in Malawi & Mozambique

Spreading Bibles

There are between 60 and 250 believers in each church of whom 2 to 5 people own a Bible. We want to give a Bible to each person in their own language. A Chichewa Bible costs R80 each and at the moment we have so many believers who do not have a Bible of their own.

More about the mission

2019 Mission Tour

The next Mission Tour will commence on the 6th of December.
The Question, "What Is an Arminian?" Answered by a Lover of Free Grace John Wesley 1. To say, "This man is an Arminian," has the same effect on many hearers, as to say, "This is a mad dog." It puts them into a fright at once: They run away from him...
The Companionship Principle Bringing Biblical Sanity to the Insanity of Dating Joel James Downoal this booklet PDF Copyright © Joel James, 1999, 2001 Revised Edition Scripture taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE ®, © Copyright The Lockman...
Biblical Decision-Making Is it God’s will to “find” His will? by Joel James Copyright © Joel James, 2001. Used by permission. Download this booklet PDF TABLE OF CONTENTS Introduction Two Common Approaches Is It God's Will to Find His Will? Why So...
Joshua: An Old Testament Type of Jesus Prof. Johan Malan, Mossel Bay, South Africa (October 2012) DOWNLOAD this study as a PDF Scripture quotations are from the New King James Version, unless otherwise noted. The name Joshua may also be pronounced...
Problems with Darwin A layman's misgivings It is true that reality consists of various departments, and that no individual can be an expert in every one of them. On the other hand it is just as true that these departments are not found in complete...

Evangelism

Reach out to your community
Many people today say, "Why should I win souls?" "Isn't the preacher supposed to do that?" Yes! He is but so is every Christian.
Order Gospel Tracts
Bible
Classes

Bible

JAM offers Evening Bible School Classes on topics like Marriage, Communication and Fundamental Biblical Topics.
More
Kids
Ministry

Kids

Kids Games / Holiday Bible School / Children’s Services / Training & tools
More
Youth
Work

Youth

Camps / Youth Weeks / Youth Days / Services / Bible Studies / Training Youth workers
More
Work
Personal

Work

One on one outreach/evangelism is a very effective way of reaching people.
More
Group or Individual Bible Study Guides
Studies available in English & Afrikaans. On this page you will find Bible studies on topics such as: Discipleship, New Believers, Spiritual Growth, Holiness etc... All studies can be downloaded and used for free.
Go to Bible Studies

Articles on Bible Reading & Study

"Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path."  - Psalm 119:105

The Prophetic Books of the Old Testament have been fitted into the narrative at the place where they are thought to have been written. The Epistles have been inserted into the Book of Acts in a like manner.
Praktiese wenke vir jong Christene.
Practical tips for young Christians.
by Rev. R. A. Torrey
Questions to ask when reading the Bible.
Vrae om te vra wanneer jy die Bybel lees.